Nu på svenska: Principer för det fria samhället

27 maj 2011   Ideologi | Seminarier

Dr. Nigel Ashford (i förgrunden) tillsammans med Fredrik Johansson och Isobel Hadley Kamptz.

Ideologiboken Principer för det fria samhället (Principles for a Free Society) ges för första gången ut på svenska. På fredagen fanns författaren Nigel Ashford på plats i Stockholm för att berätta om bakgrunden till boken och för att svara på frågor.

Boken är specialskriven av Nigel Ashford för Jarl Hjalmarson Stiftelsen och har översatts från engelska till ett flertal språk – bland annat ryska, spanska och turkiska – samt nu även till svenska. Den specialskrevs för Hjalmarsonstiftelsen på mitten av 1990-talet för att användas i demokratiutbildning i de tidigare kommunistiska staterna i central- och Östeuropa. I dag används den i utbildningar i flertalet av Stiftelsens programländer, bland annat i Latinamerika, Turkiet och på BalkanPrinciper för det fria samhället förklarar de 12 grundläggande principer och värderingar som är viktiga för ett fritt, demokratiskt och öppet samhälle. Det gäller det civila samhället, demokrati, jämlikhet, fri företagsamhet, frihet, mänskliga rättigheter, rättvisa, fred, privat ägande, rättsstaten, spontan ordning och tolerans.

Vid presentationen fanns även Fredrik Johansson, Head of Public Affairs på KreabGavinAnderson samt Isobel Hadley Kamptz, författare och frilansskribent, på plats för kommentarer. Fredrik Johansson har vid ett stort antal tillfällen varit med som talare vid JHS ideologiutbildningar – både i Sverige och utomlands.

– Boken är en intellektuell väg att närma sig politik, sa Fredrik Johansson och berättade om intressanta diskussioner som uppstår när deltagare från olika länder diskuterar de 12 principerna.

– Nigel Ashford lägger för stor vikt vid ekonomisk frihet, menade Isobel Hadley Kamptz och resonerade kring klassiskt liberalism och att vissa principer står mot varandra – bland annat frihet och ordning.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.