Konferensdeltagare hindrade av väggspärrar

18 april 2011   Azerbajdzjan | Utbildning

I samarbete med National Independence Party of Azerbaijan (NIPA) anordnades tre konferenser den 15-17 april i huvudstaden Baku. Temat för konferenserna var situationen i Azerbajdzjan efter senaste valet 2010.

Deltagarna var partimedlemmar i NIPA; under den första konferensdagen från regionerna, under den andra från ungdomsförbundet och på den tredje dagen från partiet i Baku.

På konferensens första och tredje dag hölls seminarier i organisation, kommunikation och förtroendebyggande. Man diskuterade hur arbetet för demokrati i Azerbajdzjan kan fortsätta, hur partiet kan hålla uppe engagemanget bland medlemmarna samt locka nya – trots förtryck av oppositionella. Man diskuterade ävendet viktiga och långsiktiga arbetet med att vinna väljarnas förtroende – inte bara för partiets politik utan för framtida demokrati , med fria och rättvisa val.

Flera av deltagarna från regionerna var sena till konferensen, andra kom inte alls eftersom regimen satt upp vägspärrar och säkerhetskontrollerför att hindra människor från att ta sig till statskärnan där oppositionella demonstrationen skulle hållas.

På konferensens andra dag talades det om ungdomsförbundets roll – med jämförande exempel från Sverige och Estland. Dessutom diskuterades ideologi i praktiken – t.ex. unga azerers situation vad gäller politisk frihet, jämlikhet och yttrandefrihet.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.