Inför valkampanjen på Seychellerna

25 mars 2011   Seychellerna | Utbildning

Ett trettiotal kvinnor och ungdomar från New Democratic Party samlades på ön Mahe, Seychellerna, 18-20 mars för en konferens i kampanjteknik och planering. Konferensen organiserades tillsammans med Jarl Hjalmarson Stiftelsen. Partiet ställer upp i det kommande presidentvalet i maj månad.

New Democratic Party har nyligen valda kvinno- och ungdomskommittéer som kommer att spela en aktiv roll i partiets presidentvalskampanj.
Konferensen inleddes med en uppföljning av New Democratic Partys framsteg sedan Stiftelsens konferens i slutet av 2010 samt en genomgång med partiledaren Ralph Volcere av partiets prioriteringar inför presidentvalet. 

Seychellerna har sedan statskuppen 1977 styrts av Parti Lepep (tidigare Seychelles People Progressive Front). Den sittande presidenten James Michel har haft makten sedan 2004. En ny konstitution som öppnade för flerpartival infördes 1993.

Seychellerna är ett delvis fritt land enligt Freedomhouse. Landet har ca 89 000 invånare, varav majoriteten bor på ön Mahe. Yttrande-, press- och mötesfriheten är begränsad.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.