Ideologikonferens i Turkiet

1 mars 2011   Turkiet | Utbildning

I samarbete med Association for Liberal Thinking (ALT) genomfördes en tredagarskonferens i Principles for a Free Society, 18-20 februari.

Ett 30-talet turkiska ungdomar, från olika delar av landet, deltog i konferensen. Samtliga är studerande, de flesta inom statsvetenskap och internationella relationer. Deltagarna var mycket aktiva i diskussioner, om såväl Turkietspecifika och aktuella som principiella frågor. Förkunskapsnivån var generellt sett hög.

Talarna som föreläste med utgångspunkt i studieboken “Principles for a Free Society” var både från JHS och från ALT; Thomas Gür, Fredrik Saweståhl och Klas Hjort från Sverige. De turkiska föreläsarna var: Özlem Çaglar Yýlmaz, chef för ALT, Dr. Bican Sahin, styrelseordförande för ALT, Dr. Cennet Uslu, chef för studier i Mänskliga Rättigheter vid ALT, och Dr. Bahadýr Akýn som är professor vid Karamanoglu Mehmet Bey University.

Foto: Thomas Gür föreläser inför den turkiska publiken. 

 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.