Läget i Moldavien fortfarande oklart

14 december 2010   Östra Europa | Artiklar | Moldavien

Moldavien gick nyligen till val, men “risken är överhängande att det blir det tredje valet i rad där en president inte kan utses efteråt” säger riksdagsledamot Christian Holm. Han och hans kollegor Walburga Habsburg Douglas samt Margareta Cederfelt var valövervakare i Moldavien för OSSE. “Enligt alla internationella organisationer  var valet demokratiskt och fritt. Visst fanns det fortfarande problem med röstlängder, som ännu inte är elektroniska, men mycket har förändrats under det senaste året” förklarar Walburga Habsburg.

Enligt Moldaviens konstitution väljs presidenten av parlamentet med minst 3/5-majoritet. Då ingen kandidat fick tillräckligt många röster upplöstes parlamentet efter valet i april 2009. I juli hölls ett nytt val som vanns av ”Allians för Europa” som dock inte heller lyckades rösta fram en president.
– Tyvärr har den politiska situationen inte blivit mycket klarare, säger Walburga Habsburg och fortsätter:
– Visst har Alliansen vunnit. Särskilt PLDM [Moderaternas systerparti], som har ansökt om medlemskap i EPP, gjorde ett mycket bra val. Som det ser ut nu kan dock kommunisterna fortsätta att blockera presidentvalet.
Vad kan vi i Väst göra för att hjälpa?
   – Inkludera Moldavien! Stöd landet i dess demokratiska utveckling. De liberala partierna arbetar för att Moldavien ska närma sig EU och på sikt bli medlem av den Europeiska Unionen, förklarar Margareta Cederfelt som förordar ökat handelsutbyte samt att de akademiska kontakterna utvecklas med möjlighet till studentutbyte. Hon får medhåll av Christian Holm:
– Dels tror jag att vi har mycket att bidra med i det partinära arbetet med kapacitetsuppbygg-
nad i de politiska partierna. Hjalmarsonstiftelsen är här en viktig aktör. Därutöver är jag övertygad om att EU spelar en viktig roll bland annat vad gäller visumfrihet.
Walburga Habsburg menar att Moldavien behöver hjälp för att få ett europeiskt nätverk. Hon pekar dessutom på att korruptionen måste bekämpas. Och så kan vi svenskar, menar hon, hjälpa till med alliansuppbyggnad. “Vi har ju nästan fem års erfarenhet av hur man regerar i en allians.”
Och det finns fler frågor som Moldaviens makthavare behöver ta itu med, bl.a energiförsörjningen. Ryssland är i dag den enda energileverantören.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.