Många frågetecken i valet i Azerbajdzjan

9 november 2010   Artiklar | Azerbajdzjan

Den 7 november 2010 gick Azerbajdzjan till val. Valet innebar inte några egentliga framsteg vad gäller demokratisk utveckling, menar Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)och dess byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR). Hjalmarsonstiftelsens samarbetspartners i Azerbajdzjan noterar att “I många vallokaler talade valkommittén om för väljarna hur de skulle rösta. På ett stort antal platser stoppade kommittémedlemmar själva ett flertal röstsedlar i valurnorna.”

Den centrala valkommittén meddelade att när 90 procent av rösterna var räknade hade regeringspartiet Yeni Azerbaycan (New Azerbaijan) utökat sin andel av de 125 platserna i parlamentet till över 70. Resterande platser tycks ha tillfallit andra partier som är lojala med regimen”, skriver Radio Free Europe/Radio Liberty.

“Tyvärr visar våra iakttagelser av valsystemet i stort att kraven inte uppfyllts för att valet ska räknas som demokratiskt. Vi är särskilt oroade över hur grundläggande friheter kringskurits, partiska medier, ett enda partis dominans i den offentliga debatten, och allvarliga överträdelser på valdagen …, sa ambassadör Audrey Glover, som leder OSSE/ODIHR:s byrå för valobservationer.

Representanter för amerikanska State Department noterade “ … en orättvis spelplan för de politiska kandidaterna. På valdagen noterade observatörer från amerikanska ambassaden i Baku, liksom deras motparter från OSSE/ODIHR, allvarliga överträdelser vad gäller valproceduren, inklusive att en och samma person röstade flera gånger.”

– Kandidater från regeringspartier mutade människor att gå och rösta i fler än en vallokal och fler än en gång. Under dagens lopp kunde en enskild rösta 40-50 gånger. Enligt lagen har en inspektör i vallokalen rätt att kontrollera en persons identitet och om denne är berättigad att rösta Detta tilläts inte i flertalet vallokaler, förklarar Nijat Javanshir, från NIPA. 
Partiet har lämnat in protester till domstol.

Nijat Javanshir är pessimistisk vad gäller Azerbajdzjans politiska framtid:

– Det verkar som att vi går kräftgång, tillbaka till ett en-parti-system, som på Sovjettiden.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.