Zimbabwe diskuterades – inför fullsatt lokal

8 oktober 2010   Seminarier | Zimbabwe

I bildens mitt ses rapportförfattaren Benjamin Katzeff Silberstein tillsammans med biståndsminister Gunilla Carlsson.

Ett seminarium om utvecklingen i Zimbabwe stod på Hajlmarsonstiftelsens program andra veckan i oktober. talare var biståndsminister Gunilla Carlsson, Benjamin Kazeff Silberstein som varit praktikant hos utbildningsministern i Zimbabwe och som för Stiftelsen skrivit en rapport om sina intryck samt Gustav Blix, ledamot av riksdagens utrikesutskott.

Inför en fullsatt seminarielokal på Hotel Reisen i Stockholm berättade biståndsminister Gunilla Carlsson om ett nyligen avlagt besök i Zimbabwe. Det var i egenskap av EU:s representant som hon besökte landet och sammanträffade med president Robert Mugabe. Hon förklarade att EU:s budskap var tufft. Att man kräver att Zimbabwe ska leva upp till ingångna avtal. Det gäller bland annat maktdelningen mellan Mugabes och Morgan Tsvangirais partier som idag sitter i en samlingsregering. Hon påpekade också att grannländerna, SADC och den Afrikanska unionen har viktiga roller att spela för att verka för en långsiktig lösning.– Det pågår en humanitär katastrof av dignitet, sa ministern och påpekade att man aldrig tidigare sett en så kraftig nedgång i levnadsstandard hos ett folk. Faktum är att 80 procent av befolkningen är arbetslös och att medellivslängden är bland de lägsta i världen – 34 för kvinnor och 37 för män. Om detta berättar Benjamin Kazeff Silberstein i rapporten ”Zimbabwe – från kornbod till krutdurk”. Där delger han läsarna sina erfarenheter från tiden som praktikant, sommaren 2009, hos utbildningsministern i Zimbabwe.

Det är viktigt att zimbabwierna känner sig sedda, menade Benjamin Kazeff på seminariet och förklarade att Gunilla Carlssons besök i landet därför var välkommet.

– Vi måste föra en dialog. Men det är inte enkelt och det är inte säkert att vi lyckas, sa Gunilla Carlsson och tillade att hon försöker hålla dialogen öppen gentemot alla inblandade.

Både Gunilla Carlsson och Benjamin Kazeff menade att det finns positiva tecken på att förhållandena blivit något bättre i Zimbabwe efter att samlingsregeringen tillträtt. Men mycket återstår att göra. Ekonomin är körd i botten och korruptionen genomsyrar alla delar av samhället. Liksom det ständigt återkommande våldet. ”Det behövs en ny konstitution” sa Benjamin Kazeff och påpekade att den gällande har modererats av president Mugabe till att idag ge presidenten otillbörligt stor makt.

Gunilla Carlsson, men även Gustav Blix, jämförde Zimbabwe med andra afrikanska länder där man lyckats betydligt bättre. Det gäller i första hand Botswana och Ghana.

Läs rapporten om Zimbabwe

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.