Turkiet ett steg närmare EU

13 september 2010   Artiklar | Europeiska Unionen | Turkiet

Söndag 12 september röstade det turkiska folket igenom en omfattande grundlagsändring. Ändringen innebär bland annat att militärens makt minskas, barns rättigheter stärks och offentliganställda ges rätt till kollektivavtal.

– Turkiet gör dessa reformer för sin egen skull. De har en gammal författning som är från tiden för militärkupper. Det innebär begränsningar när det gäller kurders rättigheter och ger för stort utrymme för konservativa krafter, kommenterar utrikesminister Carl Bildt till Sveriges Radio. Nu bereder man marken för en öppnare och mer demokratisk utveckling för landet, [Grundlagsändringarna] öppnar upp den europeiska dörren, även om det tar tid att komma in genom den, menar Bildt. 

Det positiva resultatet av folkomröstningen anses stärka det regerande AK-partiet, och bana väg för förnyat förtroende för president Erdogan. De nya tilläggen innebär en viss maktförskjutning från parlamentet och de högre domstolarna till presidenten och regeringen – något som oroar AKP-regeringens kritiker som är rädda för att det konservativa regeringspartiet med rötterna i turkisk islam planerar en smygislamisering av Turkiet. Bland annat denna fråga diskuterades på ett seminarium om Turkietbilden i Sverige och Europa som Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnade 2 september. Samtliga paneldeltagare var eniga i sin uppfattning om att den risken är minimal: AK-partiet är mycket tydligt med ytterligare europeisk integration är ett viktigt mål.
Thomas Gür, senior rådgivare till JHS i Turiketfrågor, välkomnar förändringarna: Ingen stat som vill inräknas i skaran av öppna och demokratiska länder i Europa kan leva med en författning beställd av en militärjunta.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arbetar sedan länge med AK-partiet. Verksamheten riktar sig bland annat till kvinnor och ungdomar, och utbildningar hålls kontinuerligt om den Europeiska Unionen och dess institutioner.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.