Stort intresse för fri handel

8 september 2010   Handel | Seminarier

Inför en vältalig publik förklarade handelsminister Ewa Björling hur handel kan hjälpa både demokrati och frihet på traven. “Vi har sysslat med fri handel allt sedan vikingarnas tid” menade hon och förklarade att CSR (Corporate Social Responsibility), anti-korruption och att värna miljön är några av de områden som Sverige i dag, i olika former, exporterar. Under seminariet presenterades en rapport – Handel för demokrati och frihet – som Ewa Björling författat.

“Jag är övertygad om att handel kan bidra till värden som går utöver de ekonomiska – till fred, mänskliga rättigheter, frihet och öppenhet.” skriver Ewa Björling i sin rapport. Hon är övertygad om att handel indirekt bidrar till en större respekt för mänskliga fri- och rättigheter genom att handel “bidrar till ett ökat välstånd, som i sin tur stärker möjligheten för människor att aktivt arbeta för en större frihet.” Handelministern anser också att handel bidrar mer direkt till demokrati och mänskliga rättigheter “genom att den sprider teknologi och idéer över världen, ökar insynen i tidigare slutna länder och skapar kontaktytor mellan människor som annars inte skulle mötas”.

Ett avsnitt i rapporten handlar om effekterna av bojkott och andra sanktioner. Fungerar de? frågar Ewa Björling och skriver: “Det finns kanske inte alltid något lätt svar på den frågan, men allt för ofta är det faktiskt just de människor som vi vill straffa eller tvinga till förändring, som har mest att vinna på att sanktioner införs.”

Under seminarier ställdes flera frågor om just bojkott av det ena eller andra landet. Englands ambassadör i Sverige Andrew Mitchell som befann sig i publiken och Ewa Björling utbytte tankar – från två olika utgångpunkter – om frihandel. Diskussionen gällde bland annat EU:s möjligheter att agera som en enhet.

Bojkott och EU:s förhållande till Vitryssland samt västvärldens handel med Afrika var andra frågor som togs upp av publiken.

Läs rapporten 

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.