Kuba – fortsatt förtryck!

12 augusti 2010   Artiklar | Kuba

I början av juli meddelade den kubanska regeringen – efter medlande från Katolska kyrkan – att 52 politiska fångar ska frias och ”tillåtas” att lämna landet. Detta är en stor händelse, inte minst eftersom regeringen tidigare har förnekat att det finns politiska fångar i landets fängelser.

Att politiska fångar släpps och utvisas är dock inte resultatet av att Castros regering har ändrat inställning. Kuba har hamnat i rampljuset efter att den hungerstrejkande politiska fången Orlando Zapata Tamayos dog. Zapata Tamayo var enligt Amnesty International en samvetsfånge. Därtill har Guillermo Farinas hungerstrejk för mer humant behandlande och omedelbar frigivning av de sjukaste politiska fångarna, ökat pressen på regeringen efter att han i kritiskt tillstånd fördes till sjukhus.

Det är positivt att politiska fångar – fängslade under extrema och omänskliga förhållanden – släpps fria. Fångarna hade dock bara ett val: att fortsätta vara fängslade och att lämna Kuba. Officiellt förklarar regeringen att landsförvisade fångar tillåts återvända, men eftersom fängelsestraffen inte är avskrivna är detta inte ett realistiskt alternativ.

I mitten av juli deltog IDU:s generalsekreterare i ett internationellt möte I Barcelona, bland annat tillsammans med generalsekreteraren för Liberala Internationalen och utvisade tidigare Kubanska politiska fångar. Slutsatserna från diskussionerna var att förtrycket på Kuba är fortsatt stort och att det därför är viktigt med fortsatta påtryckningar på den kubanska regeringen.

Medlemspartier i IDU bör stödja demokratiska reformer på Kuba. Den gemensamma europeiska inställningen – demokratiska reformer som en förutsättning för ökat samarbete – måste upprätthållas. Brott mot mänskliga rättigheter ska fördömas och politiska fångar frisläppas. Lagar som kränker internationella rättigheter måste upphävas. Legalisering av politiska partier och fria val är fortsatt det yttersta målet.

Källa: International Democrat Union; IDU UPDATE – 24 juli 2010

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.