Carl Bildt om demokratibistånd

3 juli 2010   Bistånd | JHS i media

”Mycket gott arbete utförs av de stiftelser som finns anknyta till våra politiska partier. De bygger nätverk, stöder individer, sprider idéer och utbildar morgondagens politiker i länder där demokratin ännu är skör. Sådana stiftelser fanns tidigt i det som då hette Västtyskland, och i USA finns också betydande sådana i form av National Democratic Institute och International Republican Institute. För två decennier sedan – det var den tidigare borgerliga regeringen – införde vi detta i Sverige också som ett led i en bredare global demokratiseringsstrategi. Och sedan dess har t ex Jarl Hjalmarson Stiftelsen och Olof Palmes Internationella Centrum gjort jätteinsatser – ofta i det dolda – för att bygga demokratins förutsättningar i olika länder.”

Läs Carl Bildts blogginlägg om det svenska demokratibiståndet

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.