Stor sorg i Polen

12 april 2010   Östra Europa | Artiklar

Världen sörjer med den polska nationen efter flygolyckan i Ryssland då nära 100 personer omkom inklusive Polens president och landets högsta militära ledning.

Statsminister Fredrik Reinfeldts officiella uttalande lyder:

“Jag har med bestörtning tagit emot beskedet att Polens president Lech Kaczynski med fru och en stor delegation företrädare för det polska samhället har omkommit idag i en flygolycka. Det som hänt är en stor katastrof för vårt grannland, och våra tankar är idag med anhöriga och vänner till de omkomna liksom med hela den polska nationen.”

På sin blogg skriver utrikesminister Carl Bildt: ” Att president Kaczynski var en sann polsk patriot kan inte bestridas av någon. Jag vet från ett åtskilliga diskussioner med honom att han också var en sann europé, om än med en viss misstro mot sådant som kunde kringskära den egna nationen alltför mycket. Han var djupt rotad i sitt lands historia. Jag minns hur han med inlevelse visade mig det runda bord vid vilket överenskommelsen som banade vägen för de halvfria valen 1990 och kommunismens fall ingicks. Jag minns hur bestämd han var att jag måste se det för några år sedan uppförde muséet över Warsawa-upproret 1944. Försoningen med Ryssland var för honom kanske ännu svårare än försoningen med Tyskland.” 

Carl Bild skriver vidare att han ”hoppas innerligt att den djupa tragedin trots allt kan medföra att försoningen mellan Polen och Ryssland fortsätter, och att den kanske också medför en lite djupare förståelse hos oss svenskar för vårt betydelsefulla grannland på andra sidan Östersjön.”

Även EPP (European People’s Party) och dess president Wilfried Martens, har uttalat sin sorg och bestörtning: “Jag är chockerad över den tragiska förlust som det innebär att president Kaczynski, han fru och många ledande personligheter i det polska samhället har förolyckats, på väg till en minneshögtid för att hedra de polska officerare som under andra världskriget blev offer i massakern i Katyn… Våra tankar och böner är med [Polen] i dessa svåra dagar.”

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.