Europa öppnas för Georgien

28 april 2010   Artiklar | Europeiska Unionen | Georgien

”Jag välkomnar dagens rekommendation från EU kommissionen att åtgärder bör vidtas för att öppna EU:s portar för det georgiska folket” säger Gunnar Hökmark, MEP och vice ordförande för EPP-gruppen i Europaparlamentet där han bland annat ansvarar för det Östra partnerskapet.

”Att möjliggöra resande till och från EU-området är avgörande för kontakt människor emellan samt främjar goda relationer mellan EU och Georgien” påpekade Gunnar Hökmark med anledning av Kommissionens förslag från 28 april, 2010, att man ska avsluta förhandlingar om visalättnader med Georgien.

Förhandlingarna med Georgien påbörjades 2008 och har förts på två plan; dels gällde det kortare vistelser inom EU för georgiska medborgare, dels är det frågan om att tillsammans arbeta för att återföra till Georgien personer som illegalt uppehåller sig i något EU-land.

”Genom att förenkla reglerna för finansiella- och administrativa visa har vi sett till att människor har större frihet att resa och utbyta erfarenheter. Men vi tillhandahåller också verktyg för att tillsammans kunna ta itu med illegal immigration.” Gunnar Hökmark menar att bådadera är viktiga steg i rätt riktning för att främja relationerna mellan EU och Georgien samt för att föra Georgien närmare Europa.

Överenskommelsen förutskickar förenklingar vad gäller visumansökningar. Vissa kategorier av sökande, exempelvis studenter och affärsfolk, ska kunna få visum för längre tid och lägre avgifter. Nya regler ska också underlätta för familjer att hålla kontakten när en familjemedlem bor i ett EU-land. 

”EPP-gruppen kommer att gör sitt yttersta för att Europaparlamentet så snart som möjligt sjösätter överenskommelserna” avslutar Gunnar Hökmark.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.