Latinamerikanska stipendiater

20 februari 2010   Okategoriserade

From left: Carolina Poli Palazzo, Christian Holm, Oskar Öholm och Patricia de Guzmán Valdevieso.

Carolina Poli Palazzo, från Argentina och Patricia de Guzmán Valdevieso från Equador besökte Sverige och Jarl Hjalmarson Stiftelsen under tio dagar i februari. De båda hade utsetts av UPLA (Union de Partidos Latinosamericanos) att motta stipendier för att resa hit, lära om svensk politik i allmänhet och moderat politik i synnerhet. I fortsättningen kommer två stipendiater från UPLA att utses varje år för motsvarande besök i Sverige arrangerat av Hjalmarsonstiftelsen.

UPLA är International Democrat Unions (IDU) regionala organisation i Latinamerika. Hjalmarsonstiftelsen genomför årligen ett antal utbildningar i Latinamerika i samarbete med UPLA. Utbildningarna riktar sig i första hand till ungdomar och kvinnor. Rådgivningen på partiledningsnivå är också en del av satsningen.

Carolina Poli Palazzo är aktiv inom Union PRO. Hon arbetar för närvarande som tjänsteman hos det politiskt valda skolborgarrådet i Buenos Aires. Hennes studieprogram i Sverige speglade hennes intresse för bland annat migrationsfrågor och politisk administration. Hon fick dessutom tillfälle att resa runt i Sörmland med riksdagsledamoten Walburga Habsburg Douglas. Margareta Cederfel, Ulrika Karlsson och Tomas Tobé var några av de övriga riksdagsledamöter som berättade om sitt parlamentariska arbete. Ett besök i Solna ingick också där Carolina tillsammans med Pehr Granfalk, kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst med egna ögon fick bland annat se hur språkutbildning i svenska för invandrare fungerar.

Patricia de Guzmán Valdevieso från Equador är snart färdig advokat som arbetar i familjens advokatbyrå. Hon är sedan många år aktiv i Partido Social Cristiano där hon bland annat ansvarar för omorganisationen av partiet som hon själv förklarade ”är i kris”. Bakgrunden är att Rafael Correa vann presidentvalet 2006. Han saknar eget politiskt parti men regeringsprogrammet har socialistiska inslag. Correa är landets åttonde president på tio år. Ett bevis så gott som något på den politiska turbulensen i landet.

Patricias program i Sverige inkluderade ett besök i Värmland i sällskap med riksdagsledamoten Christian Holm. De besökte bland annat försäkringskassan i Arvika. I riksdagen träffade Patricia även Anna Tenje, Gustav Blix, m fl. Av särskilt intresse för henne, som blivande advokat, var ett möte med Henrik von Sydow, ledamot i justitieutskotter samt en briefing med Anders Hall, stabschef på justitiedepartementet hos justitieminister Beatrice Ask.

Carolina Poli Palazzo och Patricia de Guzmán Valdevieso var två av talarna på ett lunchseminarium som under deras Sverigebesök anordnades av JHS på temat Latinamerika:Vad händer med den demokratiska utvecklingen? Övriga talare var riksdagsmännen Christian Holm och Oskar Öholm som berättade om sina erfarenheter som valövervakare i valet i Honduras i slutet av november förra året. Seminariet var välbesökt och många hade frågor till de två latinamerikanskorna under och efter seminariet.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.