Röd Tornado – Kommer demokratin i Latinamerika att överleva?

16 december 2009   Okategoriserade

 

Författare: Linda Bergman
Genom möten med fem personer, från fem länder, som var och en svarar på ett antal frågor rörande sitt eget lands och regionens utveckling, växer det i denna bok fram en bild av hur en röd tornado sveper över Latinamerika – Hugo Chávez sprider socialism i sin egen tappning. Samtidigt tonar en brokig bild fram, som inger både oro och hopp.
”Det är anmärkningsvärt hur ett antal ganska öppna frågor leder dessa personer fram till så likartade slutsatser”, kommenterar författaren Linda Bergman.

Läs boken

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.