Mannen bakom Stiftelsens ideologiutbildning

30 december 2009   Okategoriserade

Nigel Ashford talar entusiastiskt om alla de ungdomar som deltagit i Hjalmarsonstiftelsens utbildning som bygger på hans bok Principles for a free society. Ett studiematerial där man diskuterar tolv principer som behövs för att bygga ett demokratiskt samhälle. Boken finns idag översatt till en rad språk bland annat spanska, ryska, serbiska, turkiska och snart till albanska. Han reser själv flera gånger per år över Atlanten för att leda seminarier i Sverige.

Seminariedeltagarna på de ungdomsutbildningar som Nigel Ashford leder kommer i första hand från Balkan respektive det tidigare Sovjetunionen. Utbildningar som arrangeras här i landet. Men boken används också för ideologiutbildning i Latinamerika och Afrika. Under åren har närmare 2500 personer genomgått denna träning.

Nigel Ashford är engelskman, bor i USA och väl bevandrad i svensk politik. Han kom hit första gången 1974. Då hade han just efterträdd Carl Bildt som generalsekreterare för European Democrat Students (EDS). Hur kom det sig att han skrev boken ”Principles for a Free Society”?

– Efter att Berlinmuren föll visste man inte [i länderna bakom den tidigare järnridån] vilket sorts samhälle man ville skapa¸ bara att man inte ville ha totalitär kommunism. Då fick Eva Gustavsson idén att ta fram en skrift för att stimulera debatt om demokrati. De tidigare kommunistiska länderna ville ju än en gång bli en del av Europa men behövde lära sig vad detta skulle innebära, förklarar Nigel Ashford.

– Boken var en framgång men som resultat av de diskussionerna i seminarieverksamheten har vi lagt till ytterligare två principer: rättssamhälle (rule of law) och tolerans (toleration), berättar Nigel Ashford.

Vad är det som det blir mest debatt kring när de tolv principerna diskuteras?

– Demokratibegreppet, svarar Nigel Ashford. Intervju med Nigel Ashford som skrivit Stiftelsens studiebok om ideologi Läs på hemsidan om internationellt besök under den Moderata partistämman

– Jag brukar säga till deltagarna att demokrati  är ett hurra-ord, dvs. ordet är positivt för oss alla. Men de gamla grekerna såg det som ett bu-ord. Varför? Jo de identifierade tre problem med direktdemokrati, bland annat att majoriteten kan använda sin makt att förtrycka minoriteten. Diskussionen gäller direkt kontra indirekt demokrati. Att dra fram detta i ljuset är kontroversiellt. Men faktum är att det är den indirekta demokratin som är förhärskande i Västvärlden.

Han säger att många har idealiserat det demokratiska samhället och att de blir besvikna på människor som inte är engagerade i politik och utnyttjar sina demokratiska rättigheter. Jag upplyser dem om att ”we are the odd people”, säger Nigel Ashford och ler brett.

”Det är en minoritet som intresserar sig för politik. Och vi kan inte tvinga människor att delta.”

Nigel Ashford menar att utbildningen med hans bok som bas ska väcka frågor och debatt snarare än att föra fram hans egna åsikter. (Han betecknar sig själv som liberal ekonom.) Deltagarna ska lära sig att ta och ge – att deras åsikter kritiseras och att de själva kan kritisera andras ståndpunkter – på ett konstruktivt sätt. – På konferenserna försöker vi skapa en miljö som stimulerar till detta, förklarar han och fortsätter: – Vid genomgång av vardera av de tolv prin­ciperna [i boken] talar jag alltid i ungefär en halvtimme, sedan delas deltagarna upp i grupper för att resonera om respektive ämne. I grupperna blandar vi nationaliteter. Efteråt får de berätta för hela gruppen hur diskussionerna gått och vad de kommit fram till. Han säger att det är nyttigt för deltagarna från tidigare kommuniststater att komma till Sverige (som de ofta sett som en förebild) för att lära sig att de finns både bra och dåliga saker i en de­mokrati. Och att just detta förhållande skapar en dynamik som för framåt.

DETTA ÄR NIGEL ASHFORD

Yrke: Programansvarig vid Institute for Humane Studies i Washington DC (www. theIHS.org). Han var tidigare professor i statsvetenskap och specialist på europ-eisk integration vid Staffordshire Univer­sity, England. Nigel Ashford undervisar på IHS samt innehar en tjänst som studie-och karriärrådgivare.
Tycker bäst om med demokrati: Det bästa med demokrati är att den innebär att härskare kan avsättas med fredliga medel. Det har förekommit allt för sällan i historien.
Tycker bäst om med Sverige: Öp­penheten i det svenska samhället och engagemanget för handel men även män­niskor och idéer i världen i övrigt.
Bästa råd till unga politiker: Utveckla klara principer när du är ung. Dessa ger dig senare ett fast stöd när du som poli­tiker ska fatta beslut.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.