Intensivt program på Bokmässan 2009

30 december 2009   Okategoriserade

Övre bilden från vänster: Cecilia Stegö Chiló, Richard Swartz och Walburga Habsburg Douglas. Nedre bilden från vänster: Linda Siverbo, Ferrnando Bautista och John Suarez.

Den 9 november är det 20 år sedan Berlinmuren föll. Detta firade Hjalmarsonstiftelsen på årets Bokmässa med att lansera antologin “Demokratins triumf – 20 år efter Berlinmurens fall”. På samma tema arrangerades ett seminarium där tre av författarna berättade om sina erfarenheter – av kommunismen och vad som den att falla. Författarna som deltog i seminariet var: Walburga Habsburg Douglas som var med om att klippa upp järnridån mellan Ungern och Österrike, Richard Swartz som under många år var Svenska Dagbladets korresponden i Central- och Östeuropa samt Ceclia Stegö Chiló som även hon reste i och skrev om Öst under det händelserika året 1989.

Utvecklingen i Latinamerika var temat för det andra seminariet. Även på detta krönt man an till den nya skrigt som lanserades på mässan: “Röd tornado – utvecklingen i Latinamerika” skriven av Linda Bergman. Fem latinamerikanska politiker och analytiker har intervjuats och de ger bland annat en samstämmig bild av det förödande inflytande som Venezuelas ledare Hugo Chavez har på flera länder i regionen. På bokmässans seminarium samtalade Linda Bergman med Fernando Bautista, politisk ungdomsledare i El Salvador och John Suarez, ledare för en kubansk exilorganisation i USA.

Tidigare premiärministern i Estland Mart Laar deltog i ett JHS-seminarium.

Kommunismens brott var temat för det tredje och sista seminariet. Mart Laar, tidigare premiärminister i Estland och grundare av Foundation for the investigation of Communist Crimes, samtalade med Camilla Andersson, grundare av den svenska föreningen Upplysning om kommunismen. Mart Laar förklarade bland annat hur viktigt det är att förstå ett lands historia för att kunna skapa en framtid. Han nämnde i detta sammanhang att  arkiv som öppnades efter Sovjetunionens fall nu åter stängts av Rysslands politiska ledare.

Under mässan tog Stiftelsen emot ett stort antal besökare i montern. De två nya skrifterna om Barlinmurens fall och Latinamerika var storsäljarna. Bland politikerna som fanns på plats i Göteborg fick Stiftelsen besök av bland andra kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.