EU – en god kraft i världen

16 december 2009   Europeiska Unionen | Rapporter

EU efter Lissabonfördraget.

Författare: Göran Lennmarker, ordförande JHS. Utkom 2009.

Läs rapporten

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.