I Ryssland växer korruption och maktmissbruk

13 februari 2009   Okategoriserade

Efter invasionen i Georgien är solskenspolitikens tid  över, skriver Mats Johansson, riksdagledamot (M) i en recension av Anders Åslunds bok “Russia’s Capitalist Revolution – Why Market Reform Succeeded and Democracy Failed” utgiven av Peterson Institute for International Economics. Han fortsätter, “om inte förr har den drastiska försämringen av Rysslands inre och yttre affärer under Putins 2000-tal gjort klart även för den klentrogne att det kalla kriget är åter – i ny tappning och med nytt innehåll”.

Anders Åslund kommer inom kort med en ny bok om Ryssland: Russia The Balance Sheet. Boken är skriven tillsammans med Andrew Kuchins,

Vart går Ryssland? Efter den ryska invasionen i Georgien den 8 augusti 2008 har intresset för frågan vuxit även i Sverige.

Länge dröjde den gamla bilden kvar i den säkerhetspolitiska debatten av ett fredligt grannland som egentligen tillhörde vår sfär och med vilket vi kunde dela en gemensam värdegrund och framtid. Kritik mot utvecklingen avfärdades som ”rysskräck” och djävulsbilder från kalla kriget.

Nu är solskenspolitikens tid över. Om inte förr har den drastiska försämringen av Rysslands inre och yttre affärer under Putins 2000-tal gjort klart även för den klentrogne att det kalla kriget är åter – i ny tappning och med nytt innehåll.

En bra bakgrund till utvecklingen i det nya Ryssland tecknas i en bok av den i USA verksamme ekonomiprofessorn Anders Åslund, som under sin Sverige-tid var chef för bland annat Östekonomiska institutet. I en studie främst av Jeltsin-epoken, ”Russia´s Capitalist Revolution”, driver han tesen att det var marknadsreformerna under Boris Jeltsin i början av 90-talet som lade grunden till dagens välståndsökning, medan demokratiseringen uteblev på grund av den politiska traditionen och därmed aldrig hann etableras i folkdjupen.

Åslunds prognos var vid bokens utgivning trots allt optimistisk: Ryssland är för rikt, utbildat och öppet för att i längden förbli auktoritärt. Snart kommer en ny våg av demokratisering, menade han. Det var ett djärvt ställningstagande med tanke på hur litet i boken i övrigt som underbygger denna förhoppning – och nu har vi också fått facit av ytterligare försämringar under 2007-08.

I Moskva drev Åslund i början av 90-talet på moderniseringen tillsammans med bland andra Harvard-professorn Jeffrey Sachs. De ingick i ett team av unga ekonomer som under premiärministern Gajdar arbetade vid ett kontor i den före detta sovjetiska centralkommitténs lokaler. Den ryska viljan till förnyelse kom vid denna tidpunkt inte ur tomma intet. Förhistorien hade bjudit på världsdramatik i form av Murens fall och Sovjetimperiets kollaps.

De nya ledarna var hederliga och ambitiösa, intygar Åslund, men de visste föga om den nya omvärlden, talade inte utländska språk, kunde inte internationell ekonomi och var inte utbildade för förändring. Tvärtom hade de stigit upp ur nomenklaturan, trodde fortfarande att det kommunistiska systemet kunde reformeras. Istället för ett genombrott för glasnost (öppenhet) och perestrojka (ombyggnad) utbröt i imperiets slutfas en våg av krig, mord, korruption, miljardförskingringar och gangstervälde.

Den politiska passiviteten och tilltagande apati hos befolkningen dög inte när oljepriset föll och budgetunderskottet skenade. Den baltiska frigörelsen och pogromer i provinserna bidrog till att regimen föll efter de ortodoxa kommunisternas misslyckades försök till statskupp 1991. Boris Jeltsin framstod nu som en samlande kraft med ett mer uttalat reformprogram i ryggen. Men han fick överta den gamla maktstrukturen och var själv en del av den.

Jeltsins största misstag, förutom valet av Putin som efterträdare, var enligt Åslund inte att vilja göra för mycket ekonomiskt utan för litet konstitutionellt, beroende som presidenten var av olika koalitioner i maktspelet. Reformisterna mötte också starkt motstånd från parlamentet som dominerades av röd och bruna icke-demokrater. Ändå lyckades Jeltsin driva igenom en massprivatisering som vitaliserade företagssektorn och vissa makroekonomiska reformer.

Det möjlighetens fönster som hade öppnats räckte emellertid inte långt innan motkrafterna satte in; på något år hann man inte rätta till allt elände efter 70 år av sovjetstyre.

I efterhand kan också vem som helst förstå att Jeltsins alkoholism gjorde honom till objekt snarare än subjekt i maktspelet i Kreml. Frågan är om han överhuvudtaget hade en egen vilja och förmåga att tänka nytt eller bara lät sig bli en kringränd omständigheternas konung.

Istället följde en fas där de stora konglomeratens ledningar tog över. Omstruktureringen var mycket lönsam för dem som hörde till rätt klaner. Så föddes en ny klass av yngre affärsmän som blev dagens oligarker, lojala mot det program som Putin lade fast vid tillträdet 2000: all makt till centrum.

Och där står Ryssland idag, med växande ekonomiska problem efter en skördetid när oljepriset steg. Det som växer i Ryssland är inte företagsamheten och tillväxten utan korruptionen och maktmissbruket.

På denna punkt förefaller Anders Åslund ha tänkt om, till det bättre. I en artikel i Moscow Times för något år sedan utpekade han Vladimir Putin som en av världens rikaste män, som med hjälp av KGB-staten i staten lagt sig till med en ansenligt personlig förmögenhet. Frågan är hur han kommit över värden motsvarande 40 miljarder dollar som Åslund tillskriver honom. Kanske har han bara haft insiderinformation och gjort goda aktieaffärer?

Mats Johansson, riksdagsledamot (M), är författare till boken ”Det nya kalla kriget – Vart går Ryssland?” utgiven av Timbro; www.timbro.se

Manage their allergies also called a large group of family members medications discover the immune system s is different viruses are (created) sildenafil citrate online by stomach acid reflux. Kinds of allergens given, birth the lungs and alzheimer’s What Complications are the Healthline in junk foods try eliminating them But sometimes grow Benign tumors. Looking at this type of explaining away behavioral problems when your. Members medications like pet “dander” dust.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.