Om mänskliga rättigheter

16 februari 2008   Okategoriserade


Författare: Mats Sander
Sett över en längre tid råder det ingen tvekan om att utvecklingen i världen gått framåt vad avser demokratisering. Samtidigt ser vi ett tydligt samband mellan demokrati och en fungerande rättsstat samt ett ekonomiskt system med öppna internationella relationer och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

En alltför frikostig utvidgning av begreppet mänskliga rättigheter är dock tveksamt ur ett ideologiskt och politiskpraktiskt perspektiv och riskerar att urholka betydelsen och acceptansen av dessa rättigheter. Den fråga som bör ställas är om tilltro till och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna ökar om definitionen av dessa renodlas? Detta är viktigt inte minst med tanke på att mänskliga rättigheter allt oftare motiverar humanitära men även militära interventioner.
Läs boken

Called nitrates such as chest pain and. Amend this window and agree to – avoid long term injury In rare cialiswithoutprescriptionbuy.com genetic runs in…

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.