Styrelse

GöranGöran Lennmarker, ordförande för Jarl Hjalmarson Stiftelsen.
Tidigare ordförande för riksdagens utrikesutskott.
goran.lennmarker@moderat.se


GustavGustav Blix, ledamot av Jarl Hjalmarson Stiftelsens styrelse.
Tidigare riksdagsledamot.
gustav.blix@gmail.com


WalburgaWalburga Habsburg Douglas, ledamot av Jarl Hjalmarson Stiftelsens styrelse.
Tidigare riksdagsledamot.
walburga.habsburg.douglas@telia.com


ChristianChristian Holm, ledamot av Jarl Hjalmarson Stiftelsens styrelse.
Riksdagsledamot och ledamot av OSSE:s parlamentariska församling.
christian.holm@riksdagen.se


PärPär Henriksson, ledamot av Jarl Hjalmarson Stiftelsens styrelse.
Ansvarig för politisk strategi, Svenskt Näringsliv.
Fd. kommunikationschef, Nya Moderaterna.
par.henriksson@mac.com


Linda Siverbo mars 2015Linda Siverbo, ledamot av Jarl Hjalmarson Stiftelsens styrelse.
Budgetsekreterare, Moderaterna i Göteborgs kommunstyrelse
linda.siverbo@stadshuset.goteborg.se