Ecuador

Konferens i Latinamerika

Konferens i Latinamerika

Folkmängd: 15,868 miljoner
Yta: 283 561 km2
BNP (PPP): 181,8 miljarder dollar (uppskattning för 2015)
BNP per capita (PPP): 11 300 $ (uppskattning för 2015)
Tillväxttakt: 1.35 procent (uppskattning för 2015)
Statschef och Regeringschef : Rafael Correa Delgado

Ecuador var ett av de tre länder som bildades efter Gran Colombias kollaps 1830 – de andra två var Colombia och Venezuela. Mellan 1904 och 1942 förlorade Ecuador delar av sitt territorium i konflikter med grannländerna. Den politiska situationen i landet har periodvis varit turbulent. Bland de problem som finns är den omfattande korruptionen ett av de största. Rättssystemet är svagt och den politiska instabiliteten förvärrar situationen. Situationen beträffande mänskliga rättigheter är problematisk. Yttrande- och pressfrihet existerar i huvudsak.

Fastän Ecuador kunde deklarera 30 år av demokrati 2004, har perioden varit fylld av politisk instabilitet. Protester i huvudstaden Quito bidrog till förkortade perioder för tre av Ecuadors senaste fyra folkvalda presidenter. 2008 röstade ecuadorianerna för en ny konstitution, den 20:e i ordningen sedan självständigheten.

Sedan januari 2007 är socialisten Rafael Correa Delgado president och omvaldes för en tredje mandatperiod 2013 med 57,2 % av rösterna. Det senaste parlamentsvalet ägde även rum 2013 och gav en klar vänstermajoritet med Correas socialistiska Alianza PAIS som största parti. Nästa presidentval hålls 2017.

Under president Correas ämbetstid har radikala alternativa steg tagits för att ändra landets kurs i förhållande till relationerna till omvärlden. Bland annat har stora ekonomiska steg tagits för att minska på landets budgetunderskott, försämra relationerna till USA, en brytning med den nordligaste grannen Colombia, och i stället stärka banden till ALBA (inklusive Bolivia och Venezuela) men även Iran.

Hjalmarsonstiftelsens samarbetspartier är Partido Social Cristiano (PSC).

Ett uttalat mål för Hjalmarsonstiftelsen i Latinamerika är att utbilda kvinnliga beslutsfattare och ungdomspolitiker. Under 2012 hölls ett antal utbildningar på temat ”Empoderamiento de Mujeres” med deltagare från flera latinamerikanska länder. I samband med dessa konferenser anordnades ungdomskonferens på temat ”Principles for a Free Society” (en skrift utgiven av JHS).

Läs artiklar och andra texter om Latinamerika

Print Friendly, PDF & Email