From left Ulrik Nilsson, Elisabeth Björnsdotter Rahm, Stefan Caplan och Margareta Cederfelt.

Det fanns definitivt möjligheter till valfusk, konstaterade fyra moderata riksdagsledamöter som besökte Ryssland under Dumavalet den 4:e december. På torsdagen gästade de Hjalmarsonstiftelsen under ett frukostseminarium.

Framför allt, konstaterade paneldeltagarna, fanns det uppenbara möjligheter

att fuska inom ramen för så kallad mobil röstning och vid de många obevakade valurnorna som fanns i de över 90.000 vallokalerna runt om i landet. Ulrik Nilsson berättade om förkryssade vallistor (Enade Ryssland hade kryssats för redan från början). Stefan Caplan konstaterade att i vallokaler han besök fanns med fler valsedlar än röstande, efter att valet avslutats!

– Enade Rysslands grepp om den ryska folksjälen håller på att minska väsentligt, förklarade Ulrik Nilsson på frukostseminariet när han fick frågan om vad valresultatet kan leda till.

(mer…)

Hirsh Goodman är senior research associate vid institutet för nationell säkerhet vid Tel Avivs universitet. Han är tidigare journalist och har författat en rad böcker om säkerhetspolitik. På onsdagen gästade han Jarl Hjalmarson Stiftelsen och berättade om situationen i Israel. Tillsammans med Karin Enström, (M) ordförande för riksdagens utrikesutskott förde Goodman ett samtal på temat ”How the Arab Spring Changed Israel’s Role in the Middle East”.

Hirch Goodman, säkerhetspolitisk expert från Israel.

Ett 30-tal intresserade lyssnade till Hirsh Goodman när han förklarade att mycket är det samma i dag efter den Arabiska våren men att han är orolig för alla de vapen som efter numera finns i omlopp i länderna runt om Israel –stater med i många avseenden instabila strukturer.  Samtidigt menade han att Israels samarbete med Egypten fungerar ganska bra. ”Det dagliga arbetet karakteriseras av pragmatism”.

 -Blodspillan i Syrien riskerar att bli långvarig, sa Hirsh Goodman och förklarade att man i Israel känner en viss lättnad över att arabstaterna nu vänder blickarna inåt, mot de egna.  Samtidigt ansåg Hirsh Goodman så är förväntningar på förändringar efter den Arabiska våren inte särskilt stora i Israel. (mer…)

Professor Anders Åslund talar om "det baltiska undret".

Professor Anders Åslund är en av världens ledande experter på tidigare sovjetrepubliker. Anders Åslund har varit ekonomisk rådgivare till regeringar i Baltikum, Ryssland, Ukraina, Kirgizistan, m fl länder. Han är i dag verksam vid Peterson Institute for International Economics i Washington DC. Han har skrivit ett stort antal böcker, nu senast “How Latvia Came through the Financial Crisis”. Boken är författad tillsammans med Valdis Dombrovskis, Lettlands premiärminister.

– I en ekonomisk kris måste man skära ner på byråkratin. I Lettland skars den ner med 30 procent och lönerna [i den offentliga sektorn]sänktes i genomsnitt med 26 procent, förklarade Anders Åslund. (mer…)

Lördag 24 september, Bokmässans tredje dag, fokuserade Hjalmarsonstiftelsen på Vitryssland och nätfrihet.

På morgonen anordnades ett seminarium i Bokmässans regi om nya mediers roll i diktatorers fall och demokratiers framväxt. Andrey Dmitiriev, oppositionspolitiker från Vitryssland, och Brit Stakston, specialist på¨sociala medier, diskuterade under ledning av Cecilia Brinck, moderat riksdagsledamot. (mer…)

Under fredagen ordnade Hjalmarsonstiftelsen program i den egna montern på Internationella torget.

Walburga Habsburg Douglas talade först om den politiska utvecklingen på Balkan, och om den nyligen utkomna antologin ”Balkan Blend”. Habsburg Douglas tecknade en ljus bild av de balkanska länderna, och betonade vikten av ett länderna, ett efter ett, närmar sig EU. (mer…)

JHS deltar med ett digert seminarieprogram på bokmässan i Göteborg. Temat för många av aktiviteterna är nya medier och demokratisering.

På mässans första dag hölls ett seminarium på Internationella Torget, där Javeria Rizvi Kabani från Svenska Institutet och Erik Bengtzboe från Moderata Ungdomsförbundet diskuterade nya mediers roll i de nordafrikanska revolutionerna. (mer…)

Dr. Nigel Ashford (i förgrunden) tillsammans med Fredrik Johansson och Isobel Hadley Kamptz.

Ideologiboken Principer för det fria samhället (Principles for a Free Society) ges för första gången ut på svenska. På fredagen fanns författaren Nigel Ashford på plats i Stockholm för att berätta om bakgrunden till boken och för att svara på frågor.

Boken är specialskriven av Nigel Ashford för Jarl Hjalmarson Stiftelsen och har översatts från engelska till ett flertal språk – bland annat ryska, spanska och turkiska – samt nu även till svenska. Den specialskrevs för Hjalmarsonstiftelsen på mitten av 1990-talet för att användas i demokratiutbildning i de tidigare kommunistiska staterna i central- och Östeuropa. I dag används den i utbildningar i flertalet av Stiftelsens programländer, bland annat i Latinamerika, Turkiet och på Balkan (mer…)

Riksdagsledamot Oskar Öholm hälsar på Nicoal Lazic från serbiska DSS. Stefan Dragojevic, DSS och ambassadör Kire Ilioski, samt Jens Ahl (JHS) ser på.

13-14 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundsbordskonferens för ledarskikten från Stiftelsens samarbetspartier på Balkan. Frågor som diskuterades var bland annat den fortsatta integrationen av Balkanländerna i Europa och EU samt säkerhet ur olika aspekter.

– Det ligger i sakens natur att länderna på Balkan måste själva knacka på EU:s dörr och be om att bli insläppta. EU ber aldrig någon att ansluta sig, sa Walburga Habsburg, moderat riksdagsledamot och ledamot av Hjalmarsonstiftelsens styrelse. Hon fick medhåll från deltagarna vid rundsbordskonferensen.

– EU-kommissionen är en verklig vän. Men kom ihåg att processen inför medlemskap är väldigt närgången. Det var den också för Sverige inför vårt medlemskap, förklarade Göran Lennmarker, ordförande för Hjalmarsonstiftelsen. (mer…)

Christian Wehrschutz visar en tidning från Serbien. Han är en av författarna i antologin Balkan Blend.

Författarna i Hjalmarsonstiftelsens nya antologi Balkan Blend beskriver alla, ur olika infallsvinklar,  det positiva med EU-medlemskap för länderna på Balkan. Här finns dock inte några färdiga åsikter. I vissa frågor går meningarna isär, bland annat när det gäller Kosovos självständighet.

Ett 40-tal åhörare kom när Hjalmarsonstiftelsen torsdagen den 12 maj presenterade boken Balkan Blend – The Road to Renewal. Efter att Stiftelsens ordförande Göran Lennmarker hälsat välkommen presenterade Walburga Habsburg Douglas, moderat riksdagsledamot och ledamot av Hjalmarson Stiftelsens styrelse, texterna av de åtta författarna som bidragit till antologin. ”I denna antologi finns inga färdiga ståndpunkter. I vissa frågor har de olika författarna olika åsikter” förklarade Walburga Habsburg och förklarade att alla författarna, ur olika infallsvinklar, beskriver det positiva med EU-medlemskap för länderna på Balkan. ”Jag hoppas att presentationen ska ge mersmak för vidare läsning av boken” sa Walburga Habsburg. (mer…)

Biståndsminister Gunilla Carlsson och Ambassadör Matthew Barzun.

Frihet, bistånd och demokrati var temat på ett seminarium som Hjalmarsonstiftelsen arrangerade under Sverigemötet i Karlstad 6-7 maj.

– Antalet användare av internet har fördubblats från 2005 till i dag, förklarade Hanna Hellquist, statssekreterare på UD och moderator på seminariet. Hon  presenterade de två paneldeltagarna: Gunilla Carlsson, biståndsminister och Matthew Barzun, amerikansk ambassadör i Sverige och tidigare internetentreprenör. (mer…)