11 april, 2014till13 april, 2014
11 april, 2014till13 april, 2014

Den 11-13 april anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen i samarbete med partiet LDKs ungdomsförbund en konferens om ideology och policy making i Kosovo. Vid konferensen talar bl.a. Pär Henriksson och Anders Edholm från svenskt näringsliv samt Fredrik Johansson från Stockholms handelskammare.

11 april, 2014till13 april, 2014

Den 11-13 april anordnar Jarl Hjalmarson Stiftelsen i samarbete med den turkiska tankesmedjan Association for Liberal Thinking (ALT) en konferens för universitetsstudenter om ideologi, i Istanbul, Turkiet. Under konferensen talar bl.a. Mattias Svensson, redaktör på samhällsmagasinet NEO och Evelina Lorentzon, ekonom på Klarna med bakgrund i Fria Moderata Studentförbundet och Jarl Hjalmarson Stiftelsen, samt ett antal turkiska akademiker.