12 juni, 2012till14 juni, 2012

12-14 juni anordnar Hjalmarsonstiftelsen utbildning för kvinnor från NPP. Arrangemanget görs i samarbete med NPP.

12 juni, 2012till14 juni, 2012

12-14 juni anordnas en utbildning i Accra för ungdomar från NPP. Seminarierna arrangeras i samarbete med NPP.