Kvinnokonferens om den senaste tidens politiska utveckling i EU

29 februari 2016   Bosnien och Hercegovina | Kroatien | Makedonien | Nyheter
ttryyt

Paneldebatt på temat integration modererad av Tobias Billström, riksdagens förste vice talman

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade mellan den 26-28 februari rundabordssamtal för kvinnor från Balkan i Stockholm. Inbjudna var kvinnliga representanter från våra samarbetsorganisationer i Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Makedonien. Även kvinnliga politiker och opinionsbildare från Sverige närvarade under samtalen. Huvudämnet som diskuterades var den senaste tidens politiska utveckling i EU med tonvikt på den rådande migrations- och flyktingkrisen.

Inbjudna föredragshållare var bland annat Tobias Billström, förste vice talman i Sveriges Riksdag samt före detta migrationsminister under regeringen Reinfeldt, och Dr. Marija Boban, assisterande professor från den juridiska fakulteten på universitetet i Split. Tobias Billström talade om Europas utmaningar i svallvågorna av krigets Syrien medan Marija Boban höll ett anförande om Kroatiens första fem år i den Europeiska Unionen. Konferensen öppnades av Jarl Hjalmarson Stiftelsens ordförande, Göran Lennmarker.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen har en stark tradition av att stärka kvinnonätverk i utvecklingsländer och länder i transiton. Att understödja demokratiska krafter och traditionellt svaga grupper i nya demokratier är i dag viktigare än någonsin då auktoritära grupper alltjämt vinner ny mark, och ledare från närliggande länder försöker destabilisera regioner och länder för egna intressen.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.