Kvinnokonferens om den senaste tidens politiska utveckling i EU

29 februari 2016   Bosnien och Hercegovina | Kroatien | Makedonien | Nyheter
ttryyt

Paneldebatt på temat integration modererad av Tobias Billström, riksdagens förste vice talman

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade mellan den 26-28 februari rundabordssamtal för kvinnor från Balkan i Stockholm. Inbjudna var kvinnliga representanter från våra samarbetsorganisationer i Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Makedonien. Även kvinnliga politiker och opinionsbildare från Sverige närvarade under samtalen. Huvudämnet som diskuterades var den senaste tidens politiska utveckling i EU med tonvikt på den rådande migrations- och flyktingkrisen.

Inbjudna föredragshållare var bland annat Tobias Billström, förste vice talman i Sveriges Riksdag samt före detta migrationsminister under regeringen Reinfeldt, och Dr. Marija Boban, assisterande professor från den juridiska fakulteten på universitetet i Split. Tobias Billström talade om Europas utmaningar i svallvågorna av krigets Syrien medan Marija Boban höll ett anförande om Kroatiens första fem år i den Europeiska Unionen. Konferensen öppnades av Jarl Hjalmarson Stiftelsens ordförande, Göran Lennmarker.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen har en stark tradition av att stärka kvinnonätverk i utvecklingsländer och länder i transiton. Att understödja demokratiska krafter och traditionellt svaga grupper i nya demokratier är i dag viktigare än någonsin då auktoritära grupper alltjämt vinner ny mark, och ledare från närliggande länder försöker destabilisera regioner och länder för egna intressen.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.