Konferens om Religionsfrihet i Istanbul

11 februari 2014   Nyheter | Turkiet
Diskussioner i Istanbul om religionsfrihet

Diskussioner i Istanbul om religionsfrihet

Den 5-6 februari anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen i samarbete med European Stability Initiative en rundabordskonferens i Istanbul om religionsfrihet i Turkiet och EU:s medlemsstater. Deltagarna bestod av akademiker, diplomater, politiker samt aktivister och fokus låg på konkreta förslag kring hur situationen för religiösa samfund och deras legala status kan förbättras.

I samband med konferensen intervjuades ambassadör Olof Ehrenkrona, senior rådgivare till utrikesministern, av Today’s Zaman. Läs artikeln här

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.