Cuban Jewish leaders said Friday that they celebrated Hanukkah with imprisoned U.S. government subcontractor Alan Gross this week, two days after he marked four years in custody.

Cuban diplomats reportedly said that if they can’t find a bank to hold consular accounts, the U.S. mission in Havana may suffer.

She was sentenced to 29 years in prison, but Fidel Castro pardoned her after she agreed to go into exile in Spain.

Det är viktigt att omvärlden visar sitt tydliga stöd och står upp för alla de som nu tar ställning för frihet, öppenhet och ett närmande till EU, säger Christian Holm, riksdagsledamot och ledamot av JHS styrelse, i en kommentar till utvecklingen i Ukraina sedan Vilniusmötet. Det är viktigt att sända tydliga signaler till Ukrainas president och regering att vi inte accepterar inskränkningar i frihet, brott mot mänskliga rättigheter och ett tillbakarullande av demokratin. (mer…)