Ungdomskonferens om ideologi och demokrati i BiH

27 september 2013   Bosnien och Hercegovina | Ideologi | Nyheter | Utbildning

I Federationen Bosnien-Hercegovina (FBiH) – den del av landet Bosnien-Hercegovina (BiH) där en majoritet av befolkningen är muslimsk – samarbetar Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) med Stranka Demokratske Akcije (SDA), ett av landets äldsta och största partier.

Den 20-22 september 2013 samlades ett tjugotal ungdomar från SDA för en konferens om ideologi och policymaking, ett första steg i en större utbildningsmodell som JHS specialdesignat för länderna på Balkan. Konferensdeltagarna hade valts ut bland flera hundra sökande till en utbildningsakademi som SDA driver för unga politiskt aktiva.

Unga politiskt aktiva från BiH.

Unga politiskt aktiva från BiH.

Konferensen ägde rum i Fojnica, en liten ort utanför huvudstaden Sarajevo. Temat var ideologi och demokratiutveckling.  Riksdagsledamoten Fredrik Schulte inledde konferensen med att redogöra för skillnaderna inom center rightfallangen. Han gick därefter över till att tala om globaliseringen och dess effekter för att avsluta med ett pass om hur man omsätter demokratiska principer i praktiken.

Den andra talaren från Sverige, ekonomen Evelina Lorentzon tog upp grundprinciperna i ett demokratiskt samhälle och hur man skapar ett fritt företagsklimat. Evelina Lorentzon höll även ett seminarium om olika åtgärder för att motverka korruption. Korruption var också den röda tråden i Senad Šepićs (ordförande för SDA:s utbildningsakademi) föreläsning om vikten av att gynna kompetens inom politiken.

Fredrik Schulte talade bl.a. om globalisering.

Fredrik Schulte talade bl.a. om globalisering.

Seminarium 65

Evelina Lorentzon höll bl.a. ett pass om korruption.

Deltagarna var engagerade och bar förhoppningsvis med sig nya idéer om hur man i egenskap av ung politiskt aktiv, kan verka för ökad demokrati i Bosnien-Hercegovina.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.