Serie av protester i Azerbajdzjan

1 februari 2013   Azerbajdzjan

En rad protester har ägt rum i Azerbajdzjan sedan början av detta år, av olika sociala grupper i flera delar av landet. Vad dessa protester har gemensamt är deras motstånd mot regeringens maktmissbruk och korruption, enligt polska Centre for Eastern Studies.

Läs analysen

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.