I dag är en historisk dag i arbetet för global nätfrihet. FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har antagit en ny resolution som ska säkra yttrandefriheten på nätet.

Initiativet kommer från Sverige, Brasilien, Nigeria, Tunisien, Turkiet och USA, men över 80 stater har ställt sig bakom förslaget som drevs igenom utan omröstning. Syftet med resolutionen är att garantera yttrandefriheten även på nätet och stärker därmed idén om att det inte ska göras skillnad på vilket medium som används för informationsspridning.

(mer…)