Azerbajdzjans president Ilham Alyiev hoppas, i samband med Eurovision Song Contest, förmedla bilden av ett modernt, välbärgat oljeland där utvecklingen går snabbt framåt. Oppositionen å sin sida vill att de utländska gästerna även ska se myntets baksida: en diktatur där mänskliga fri- och rättigheter ständigt åsidosätts. Hittills har oppositionen lyckats betydligt bättre än regimen, skriver Elisabeth Precht i Svenska Tidskrift från 25 maj 2012.

Läs artikeln

25-27 maj anordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen i samarbete med Demokratska Stranka Srbije (DSS) / Demokratiska partiet i Serbien ett seminarium i Belgrad.

24 medlemmar i  DSS ungdomsförbund utbildades i ideologi och politik ( i enlighet med studieboken Principer för det fria samhället av Dr Nigel Ashford. Talare på seminariet var Patrik Strömer, Associate Director på Kreab Gavin Anderson, Clara Wahren, rådgivare till Stockholms läns landsting i strategiska internationella frågor, Milos Aligrudic, vice ordförande i DSS och tidigare vice ordförande i Europarådet,

(mer…)

”När Eurovision Song Contest hölls i Azerbajdzjan ingav detta förhoppningar om en positiv utveckling i landet”, menar National Independence Partyof  Azerbaijan (NIPA), oppositionsparti och samarbetspartner till Jarl Hjalmarson Stiftelsen. ”Hela Europas ögon riktades mot Azerbajdzjan, men de azerbajdzjanska myndigheterna gjorde knappast något för att bättra på landets image. Politiska fångar, inklusive de politiska fångar som fängslade i april 2011, släpptes inte. Allt jämt var det problem med mötes-och yttrandefriheten. Journalister fängslades och äganderätten kränktes, om möjligt än mer flagrant. ” (mer…)

Stephen B. Nix, chef för Eurasiadivisionen vid International Republican Institute (IRI) i Washingtin DC, deltog den 17 maj i en hearing arrangerad av den amerikanska Helsingforskommittén. Ämnet var den politiska situationen i Ukraina, mot bakgrund av att det hålls parlamentsval i Ukraina i oktober i år. Stephen Nix underströk det faktum att utvecklingen går kräftgång i Ukraina. Landet blir allt mer auktoritärt, menade han.

Läs en redogörelse för hearingen på IRI:s hemsida

Mellan den 24-27 maj träffades ett 20-tal ungdomspolitiker från Östra Europa och Sverige på Hotell Utsikten i Nynäshamn för att diskutera Principer för det Fria Samhället. Deltagarna kom från Moderaternas systerpartier i Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Vitryssland, vilka tillsammans med svenska deltagare diskuterade sina länders och regionens utmaningar framöver. Konferensen leddes av professor Nigel Ashford från Institute for Humane Studies vid George Mason University i Washington DC. (mer…)

I nyhetsbrev nr 5/2012 berättas om flera av höstens  viktiga val: i Vitryssland, Ukraina, Venezuela och Georgien.

Förhoppningarna är stora att valet i Georgien kommer att motsvara alla internationellt ställda krav på ett fritt och rättvist val. Förväntningarna är också stora att den samlade oppositionen i Ukraina kan blåsa nytt liv i landets försvagade demokrati och att Henrique Capriles vinner presidentvalet i Venezuela. Förhoppningarna är dock lågt ställda vad gäller valet i Vitryssland, där president Aleksandr Lukasjenko steg för steg lyckats befästa sitt auktoritära styre.

Du kan också läsa om att deltagare i en JHS-utbildning i latinamerika bildat en Facebookgrupp för att kommunicera och lära av varandra.

Läs nyhetsbrevet

 

 

Är du intresserad av internationella frågor? Vill du utveckla ditt ideologiska tänkande? Vi söker nu duktiga svenska deltagare. Ta chansen och sök Summer School!

I snart femton år har Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnat ideologikonferenser där ungdomar från olika delar av världen träffas och samtalar om det fria samhällets grund­läggande principer. Utgångspunkt för diskussionerna är boken ”Principer för det fria samhället” skriven av Nigel Ashford, som också leder konferenserna. Seminariepassen utgår från principerna i boken och kommer att ledas av kända opinionsbildare och beslutsfattare. Boken kan läsas och laddas ner på Stiftelsens hemsida.

Under augusti anordnar Hjalmarsonstiftelsen två ideologikonferenser, en med deltagare från länderna på Balkan och en med deltagare från Östra Europa och Kaukasus. Deltagarna på den första konferensen är politiskt engagerade ungdomar från Albanien, Bosnien, Kroatien, Makedonien, Serbien och Sverige. På den andra konferensen kommer deltagarna från Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Vitryssland och Sverige.

  • Summer School – Balkan 15-19 augusti, Hotell Utsikten, Nynäshamn (strax utanför Stockholm)
  • Summer School – Östra Europa och Kaukasus 18-22 augusti, Hotell Utsikten, Nynäshamn (strax utanför Stockholm)

Du som söker är 18-30 år gammal och skriver och talar engelska obehindrat. Din ansökan ska innehålla CV, några ord om dig själv samt tankar på engelska kring frågan How can one promote peace? (max 100 ord). Ange tydligt vilken eller vilka av konferenserna du är intres­serad av. Skicka din ansökan till emelie.lundin@moderat.se senast den 21 juni 2012.

För mer information skriv till emelie.lundin@moderat.se

Bara två veckor efter att Vladimir Putin för tredje gången tillträdde som president i Ryssland så presenterades förslag till en ny kontroversiell lag för att kväsa icke-sanktionerade demonstrationer. I lagen, som introducerats av Putins eget parti Enade Ryssland, föreslås att böter för deltagande i icke-sanktionerade protester ska öka från 2.000 rubel till 1 miljon rubel (från cirka $ 60 till $ 30,000). Samtidigt skulle böterna för arrangörer öka från 5.000 rubel till 1,5 miljoner rubel. Den första behandlingen/beslut av lagen ägde rum i statsduman, Rysslands parlament, i förra veckan. Den andra behandlingen av lagförslaget blir den 5 juni och den tredje behandling som krävs för att lagen ska träda i kraft kan hållas samma dag, rapporterar Moscow Times. (mer…)

Den 10-11 maj arrangerades Nordic Forum for Security Policy 2012 i Vilinius, Litauen. Konferensen var ett samarrangemang mellan Svenska OSSE-nätverket (där Jarl Hjalmarson Stiftelsen är medlem) och den Finländska kommittén för Europeisk Säkerhet, STETE. Under två dagar diskuterades säkerhetspolitiska frågor med fokus på att stärka de nordisk-baltiska relationerna samt den säkerhetspolitiska utvecklingen i det geografiska närområdet. (mer…)