Den 10-11 maj arrangerades Nordic Forum for Security Policy 2012 i Vilinius, Litauen. Konferensen var ett samarrangemang mellan Svenska OSSE-nätverket (där Jarl Hjalmarson Stiftelsen är medlem) och den Finländska kommittén för Europeisk Säkerhet, STETE. Under två dagar diskuterades säkerhetspolitiska frågor med fokus på att stärka de nordisk-baltiska relationerna samt den säkerhetspolitiska utvecklingen i det geografiska närområdet. (mer…)