Goda resultat på Balkan

15 december 2011   Balkan | Bosnien och Hercegovina | Goda exempel

Jarl Hjalmarson Stiftelsen (JHS) arbetar genom utbildning och information till politiska partier om demokratins olika beståndsdelar – samt om integrationsarbetet i Europa. Kunskapsöverföringen omfattar både ideologi och organisation. En lärdom från tidigare biståndsarbete är att initiativ och drivkraften till demokratisering måste komma inifrån. I annat fall rinner initiativen efter en tid ut i sanden.  I denna process spelar goda exempel en viktig roll; grannländer som en befolkning kan identifiera sig med, framgång som visar på det möjliga, problem som vänts till framsteg, etc.

Representanter från Jarl Hjalmarson Stiftelsen har varit i Bosnien för att inleda arbetet med att utvärdera Stiftelsens projekt på Balkan. Hur fungerar samarbetet? Vilka effekter nås? Vad kan göras annorlunda?

Efter två dagars samtal och möten är resultatet positivt: De aktiva i partiet PDP anser att samarbetet ger dem mycket på olika plan.

Strax invid gränsen mellan Kroatien och Bosnien-Hercegovina ligger Gradiðka. Husen som kantar vägen skulle antagligen kunna ligga i vilken by som helst i Central- eller Sydeuropa. Det är kulhålen som skiljer den från andra byar. Kulhål som påminner om att detta nyligen var en krigszon. Från 1992 till 1995 härjade ett inbördeskrig mellan serber, muslimer och kroater som tog slut först med Daytonavtalet. Konflikten i Bosnien började i och med det forna Jugoslaviens sönderfall. Över 250 000 människor dödades och 1,6 miljoner var tvungna att fly från sina hem. Kriget lever fortfarande i människors minnen. Något som märks men inte syns i den serbiska delrepubliken Srpskas huvudstad Banja Luka. Här finns affärskedjor precis som i alla Europeiska större städer. Kaféerna är många, liksom påbörjade byggprojekt.

Mladen Ivanic partiordförande (till höger) och Igor Crnadak, biträdande försvarsminister

-Välkomna till PDP. Vad kan vi hjälpa till med, frågar Mladen Ivanic, partiordförande för Hjalmarsonstiftelsens samarbetsparti PDP (Party of Democratic Progress/Partija demokratskog progresa) i republiken Srpska. Partiet är sedan nyligen i opposition, efter två års koalition med det socialdemokratiska partiet. Vid sin sida har han Igor Crnadak, biträdande försvarsminister (man letar efter en efterträdare, men som Igor Crnadak säger: Vad gäller medlemskap i EU och Nato så är vi alla överens). Båda talar engagerat om det val som står för dörren – i september. De är överens om att det blir lättare att agera i valrörelsen nu när man inte sitter i regeringen. Och de är nöjda med samarbetet med Stiftelsen, både vad gäller råd till partiledningen och utbildning av medlemmar.

Representanter från Jarl Hjalmarson Stiftelsen har kommit till Bosnien för att inleda arbetet med att utvärdera Stiftelsens projekt på Balkan. Hur fungerar samarbetet? Vilka effekter nås? Vad kan göras annorlunda? Samarbetspartiet PDP är tillmötesgående. Samarbetet har utan avbrott växt sig starkt allt sedan början av 2000-talet. Förtroendet är ömsesidigt. Man kramar och pussar på kinderna – tre gånger på Bosniskt vis.

Under två dagar träffar Stiftelsens representanter kvinnor, ungdomar och partiledning inom PDP som är det parti man längst haft kontinuerligt samarbete med på Balkan. Många har varit på olika aktiviteter i Sverige eller här i Bosnien-Hercegovina. Mycket har förändrats under dessa år, förklarar Dijan Cekic, parlamentsledamot för PDP men tillägger: ”Vi är en ung demokrati”.

–Jag har lärt mig mycket och lärt känna andra politiskt aktiva kvinnor som jag håller kontakt med och utbyter idéer med, berättar Marinela Stankovic som deltagit i Stiftelsens utbildningar för både kvinnor och ungdomar.

Hon menar att goda exempel är viktiga och nämner en svensk riksdagsledamot som var talare på en av konferenserna:

-Hon berättade om sin bakgrund. Det är bra att få höra hur andra kvinnor kommit dit de kommit och hur de löst problem med att kombinera karriär, familj och politik.

Marinela Stankovic i samtal med represtentanter från Hjalmarsonstiftelsen

Kvinnans ställning i det Bosniska samhället är något som PDP-politikerna kommer tillbaka till – gång på gång. Ett patriarkalt samhälle försvårar möjligheterna att locka kvinnor till politiken. Särskilt till högre befattningar.

”Tid och utbildning” är vad som krävs för att de bosniska kvinnorna ska bli mer aktiva i politiken, tror representanter från kvinnoorganisationen. De förklarar att Stiftelsens utbildningar bidragit till att förbundet idag är ”bättre organiserat”.

-Men vi borde ha tagit ert råd om att nätverka för att stärka organisationen. Det gjorde männen och de har lyckats bättre, säger Zora Malesevic och hennes kollegor.

-Kvinnor måste stödja varandra, anser Bojana Vezmar från PDP:s ungdomsorganisation. Hon berättar entusiastiskt om en anti-rök-kampanj som organisationen haft. Detta är ett exempel på ”handfasta”mer praktiskt inriktade evenemang som anordnas av partier på Balkan. PDP:s kvinnoorganisation berättar om ambulerande mammografistationer (som kommer även ickemedlemmar till godo) och utbildning om våld i hemmet.

– Vi har lärt oss mycket på Hjalmarsonstiftelsens seminarier och fått bra kontakter, anser Nikolina Bosnjak som också är aktiv i PDP:s ungdomsorganisation i Banja Luka. Hon förklarar att förbundet håller på att omorganiseras och hoppas att avdelningen i huvudstaden (där man är organiserad i kommittéer) ska fungera som ett gott exempel för andra orter. Omorganisationen är inspirerad av utbildning i Stiftelsens regi. Hon och de övriga ungdomarna som Stiftelsen träffar säger att samarbetet är viktigt för att de bosniska ungdomar som deltar ska ”catch the fever”.

Goran Bera berättar att det viktigaste och mest påtagliga resultatet av samarbetet med Hjalmarsonstiftelsen är att en ungdomskandidat med stöd av förbundet valts in i motsvarigheten till kommunfullmäktige i Banja Luka. När han får frågan vad Stiftelsen kan göra mer för ungdomarna så kommer svaret snabbt:

-Bidrag till att utbilda i engelska språket.

Zoran Djeric som är ordförande för PDP:s verkställande utskott – och tidigare inrikesminister – förklarar att JHS varit behjälpliga på många olika plan. Det gäller allt från att få partiledningen att under kampanjer ”går från dörr till dörr”till att ”ha fått oss att planera verksamheten på längre sikt”.

-I dag behöver vi hjälp med att planera informationen. Det gäller exempelvis medieträning och produktion av trycksaker.

– Samarbetet med Jarl Hjalmarson Stiftelsen ingjuter optimism i våra led. Vi ser att vi inte är ensamma, säger Zoran Djeric.

 

Text: Elisabeth Precht

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.