Ideologiseminarium i Turkiet

21 juni 2011   Turkiet | Utbildning

En turkisk Summer School i Principerna för det Fria Samhället hölls den 16-19 juni i Trabzon, nordöstra Turkiet, i samarbete med den turkiska liberala tankesmedjan Association for Liberal Thinking. Det var stiftelsens första Summer School i Turkiet och det första samarrangemanget för alumner.

Nästan 200 studenter har deltagit i tidigare JHS och ALT seminarier i principerna för det fria samhället. De tjugotvå Summer School deltagarna var studenter i statskunskap, juridik och internationella relationer. Vid seminarierna diskuterades tolerans och pressfrihet, mänskliga rättigheter, Europeiska Unionens grundläggande värden, globalisering, frihandel och miljöskydd.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.