Rundabordkonferens om utvecklingen på Balkan

14 maj 2011   Albanien | Balkan | Bosnien och Hercegovina | Europeiska Unionen | Kroatien | Makedonien | Seminarier | Serbien | Utrikespolitik

Riksdagsledamot Oskar Öholm hälsar på Nicoal Lazic från serbiska DSS. Stefan Dragojevic, DSS och ambassadör Kire Ilioski, samt Jens Ahl (JHS) ser på.

13-14 maj arrangerade Jarl Hjalmarson Stiftelsen en rundsbordskonferens för ledarskikten från Stiftelsens samarbetspartier på Balkan. Frågor som diskuterades var bland annat den fortsatta integrationen av Balkanländerna i Europa och EU samt säkerhet ur olika aspekter.

– Det ligger i sakens natur att länderna på Balkan måste själva knacka på EU:s dörr och be om att bli insläppta. EU ber aldrig någon att ansluta sig, sa Walburga Habsburg, moderat riksdagsledamot och ledamot av Hjalmarsonstiftelsens styrelse. Hon fick medhåll från deltagarna vid rundsbordskonferensen.

– EU-kommissionen är en verklig vän. Men kom ihåg att processen inför medlemskap är väldigt närgången. Det var den också för Sverige inför vårt medlemskap, förklarade Göran Lennmarker, ordförande för Hjalmarsonstiftelsen.

Från vänster: Walburga Habsburg Douglas, Göran Lennmarker, Andrej Lepavcov från Makedonien, ambassadör Vladimir Matek från Kroatien, Nermina Kapetanovic från bosniska SDA och Miroslav Petkovic, DSS.

Göran Lennmarker menade att det är rena nonsens att EU inte skulle klara av att integrera de Balkanska länderna:

– EU svarar i dag för 30 procent av världsmarknaden. Balkan skulle tillföra ytterligare 1 procent!

Att medlemsländer inte har rätt att blockera andra Europeiska stater från att bli medlemmar var alla närvarande överens om.

– Processen för att bli medlem har nationaliserats, menade en deltagare.

Andra påpekade att stödet för EU-medlemskap sjunkit i flera av staterna på Balkan – om än från jämförelsevis mycket höga nivåer.

Print Friendly, PDF & Email

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.