Herta Müller har tilldelats årets Nobelpriset i litteratur med motiveringen att hon ”med poesins förtätning och prosans saklighet tecknar hemlöshetens landskap”. Faktum är att hon gjort det till sin livsuppgift att återskapa stämningar och den närmast surrealistiska verklighet som livet innebär i en kommunistisk diktatur. Och hon gör det på ett lättillgängligt sätt – i den mån livet i en diktatur kan förstås av den som alltid levt i ett fritt land och som aldrig behövt motivera sin existens.

Herta Müller tillhör en av alla de minoriteter som under många år levt utspridda över Central och Öst Europa. Hon föddes i Rumänien av tyska föräldrar i en tysktalande by. Hennes far var SS soldat under andra världskriget och hennes mor tillbringade fem år i ett arbetsläger i dagens Ukraina. I början av 1970-talet var Herta Müller del av en krets med oppositionella skribenter. Vid slutet av 1970-talet avskedades hon som översättare efter att hon vägrat bli informant till den rumänska säkerhetspolisen. 1987 emigrerade hon tillsammans med sin man till Tyskland och lever idag i Berlin. (mer…)

Under årets upplaga av Bok- och biblioteksmässan i Göteborg deltog Jarl Hjalmarson Stiftelsen med en monter på internationella torget och tre uppskattade seminarier. Samtliga aktiviteter fokuserade på yttrandefrihet på internet, och var en del av kampanjen Befria nätet!

På ett seminarium på Internationella torgets lilla scen med studenter som huvudsaklig målgrupp, diskuterade Hanif Bali, moderat riksdagsledamot, och Juras Stankevic, vitrysk oppositionspolitiker, de övergrepp och kränkningar av mänskliga rättigheter som dagligen begås på nätet av totalitära regimer. Juras bidrog med gripande ögonvittnesskildringar från situationen i Vitryssland, medan Hanif bland annat berättade om hur vi i Sverige rent tekniskt kan hjälpa oppositionella bloggare i diktaturer att nå ut med obekväma sanningar.  Samtalet leddes av Magnus Nilsson, moderat kommunalpolitiker från Solna. (mer…)

Juliette Loze och Joel Camille från Seychellerna är två av de ungdomspolitiker som bjöds in av Jarl Hjalmarson Stiftelsen för att delta i och lära sig av Moderaternas valkampanj. Under ett par dagar i kampanjens slutskede följde de Anna Tenje, riksdagsledamot från Växjö, i hennes arbete.

 

Smålandsposten träffade och intervjuade de båda gästerna:

– Vi lär oss mycket kring hur man kan arbeta för att få väljare och medlemmar, och det kan vi ta med oss hem, säger Joel Camille.

Att tillhöra oppositionen, som Juliette Loze och Joel Camille gör på Seychellerna, är inte enkelt.

-Om man uttalar sig mot presidenten kan man förlora sitt jobb, säger Juliette Loze.

– Det är fascinerande att se hur ni här kan diskutera politik helt lugnt, och fortsätta vara vänner. På Seychellerna kan man hamna i slagsmål på grund av politiken, säger Joel Camille.

Hur vill ni arbeta för att få en bättre yttrandefrihet på Seychellerna?

– Genom att få fler som stödjer vårt parti. Vi vill arbeta för att man ska få tala om både politik och religion, säger Joel Camille.

Läs hela artikeln i Smålandsposten

Söndag 12 september röstade det turkiska folket igenom en omfattande grundlagsändring. Ändringen innebär bland annat att militärens makt minskas, barns rättigheter stärks och offentliganställda ges rätt till kollektivavtal.

– Turkiet gör dessa reformer för sin egen skull. De har en gammal författning som är från tiden för militärkupper. Det innebär begränsningar när det gäller kurders rättigheter och ger för stort utrymme för konservativa krafter, kommenterar utrikesminister Carl Bildt till Sveriges Radio. Nu bereder man marken för en öppnare och mer demokratisk utveckling för landet, [Grundlagsändringarna] öppnar upp den europeiska dörren, även om det tar tid att komma in genom den, menar Bildt. 

Det positiva resultatet av folkomröstningen anses stärka det regerande AK-partiet, och bana väg för förnyat förtroende för president Erdogan. De nya tilläggen innebär en viss maktförskjutning från parlamentet och de högre domstolarna till presidenten och regeringen – något som oroar AKP-regeringens kritiker som är rädda för att det konservativa regeringspartiet med rötterna i turkisk islam planerar en smygislamisering av Turkiet. Bland annat denna fråga diskuterades på ett seminarium om Turkietbilden i Sverige och Europa som Jarl Hjalmarson Stiftelsen anordnade 2 september. Samtliga paneldeltagare var eniga i sin uppfattning om att den risken är minimal: AK-partiet är mycket tydligt med ytterligare europeisk integration är ett viktigt mål.
Thomas Gür, senior rådgivare till JHS i Turiketfrågor, välkomnar förändringarna: Ingen stat som vill inräknas i skaran av öppna och demokratiska länder i Europa kan leva med en författning beställd av en militärjunta.

Jarl Hjalmarson Stiftelsen arbetar sedan länge med AK-partiet. Verksamheten riktar sig bland annat till kvinnor och ungdomar, och utbildningar hålls kontinuerligt om den Europeiska Unionen och dess institutioner.

Under valrörelsen deltar drygt 100 av Jarl Hjalmarson Stiftelsen inbjudna gäster i Moderaternas valkampanj, och lär sig om demokratiska processer och kampanjmetoder.

Sylvia Asklöf Fortell på Blekinge Läns Tidning har träffat gäster från Makedonien och diskuterat frihet, skatter och internationell solidaritet:

I många länder i det gamla kommunistblocket bär väljarna på en djupt rotad misstänksamhet mot de styrande. Hur gör man för att få människor demokratiskt engagerade under sådana förutsättningar, undrar jag.

– Det är svårt, säger Lazar Nikolovski. – Min föräldrageneration lever fortfarande med bilden att det var materiellt bättre under kommunismen. Det vi egentligen måste göra är att vända oss till den unga generationen. De har betydligt större kontakt med omvärlden, de reser och är uppkopplade via internet. De har helt andra förutsättningar, säger Lazar.

– Vi arbetar mot korruptionen säger Panche Dameski, och vi arbetar för att få lägre skatter än de flesta andra länder. Vi kämpar också med att reformera jordbrukssektorn och locka investeringar till landet.

Inför en vältalig publik förklarade handelsminister Ewa Björling hur handel kan hjälpa både demokrati och frihet på traven. ”Vi har sysslat med fri handel allt sedan vikingarnas tid” menade hon och förklarade att CSR (Corporate Social Responsibility), anti-korruption och att värna miljön är några av de områden som Sverige i dag, i olika former, exporterar. Under seminariet presenterades en rapport – Handel för demokrati och frihet – som Ewa Björling författat.

”Jag är övertygad om att handel kan bidra till värden som går utöver de ekonomiska – till fred, mänskliga rättigheter, frihet och öppenhet.” skriver Ewa Björling i sin rapport. Hon är övertygad om att handel indirekt bidrar till en större respekt för mänskliga fri- och rättigheter genom att handel ”bidrar till ett ökat välstånd, som i sin tur stärker möjligheten för människor att aktivt arbeta för en större frihet.” Handelministern anser också att handel bidrar mer direkt till demokrati och mänskliga rättigheter ”genom att den sprider teknologi och idéer över världen, ökar insynen i tidigare slutna länder och skapar kontaktytor mellan människor som annars inte skulle mötas”.

Ett avsnitt i rapporten handlar om effekterna av bojkott och andra sanktioner. Fungerar de? frågar Ewa Björling och skriver: ”Det finns kanske inte alltid något lätt svar på den frågan, men allt för ofta är det faktiskt just de människor som vi vill straffa eller tvinga till förändring, som har mest att vinna på att sanktioner införs.”

Under seminarier ställdes flera frågor om just bojkott av det ena eller andra landet. Englands ambassadör i Sverige Andrew Mitchell som befann sig i publiken och Ewa Björling utbytte tankar – från två olika utgångpunkter – om frihandel. Diskussionen gällde bland annat EU:s möjligheter att agera som en enhet.

Bojkott och EU:s förhållande till Vitryssland samt västvärldens handel med Afrika var andra frågor som togs upp av publiken.

Läs rapporten 

I bilden ses migrationsminister Tobias Billström och Gülseren Engström.

De senaste årtiondena har Turkiet utvecklats mot ett mer öppet och demokratiskt samhälle.  Näringslivet och turismen blomstrar, och det regerande AK-partiets balans mellan traditionellt och modernt anses av många kunna fungera som förebild för andra länder i Mellanöstern. Men samtidigt som Turkiet aldrig varit så bra som nu har många i Sverige och Europa en negativ bild av Turkiet. Denna skillnad blir inte minst uppenbar i diskussioner om ett framtida turkiskt EU-medlemskap. Detta diskuterades på ett seminarium om bilden av Turkiet som Jarl Hjalmarson Stiftelsen arrangerade 2 september.

I seminariepanelen satt migrationsminister Tobias Billström (M); Ahmet Önal, ordförande i Svensk-turkiska riksförbundet; Gülseren Engström, journalist och beteendevetare samt Fredrik Johansson, Head of Public Relations på Kreab & Gavin Anderson. Moderator var Thomas Gür, författare och senior rådgivare åt JHS. Diskussionen inleddes och avslutades med anföranden av Göran Lennmarker, moderat riksdagsman och ordförande i både Riksdagens utrikesutskott och JHS. (mer…)

Nyhetsbrev 7/2010

1 september 2010   Nyhetsbrev

Utländska besök i valrörelsen: Kampanj- och demokratiskola

Närmare 200 utländska gäster besökte Sverige i årets valrörelse. För värdskapet svarar Hjalmarsonstiftelsen och ett stort antal moderater runt om i landet.

JHS arrangerar tre seminarier på bokmässa i Göteborg 23-26 september. Temat är Befria Nätet! Besök även Stiftelsens monter i H-hallen; H00:24.