Politiskt toppmöte om nordöstra Europa

18 december 2009   Okategoriserade

Deltagarförteckningen omfattade bland annat ett stort antal ambassadörer, ordförande för partier och en rad ministrar från Vitryssland, Estland, Finland, Georgien, Tyskland, Lettland, Litauern, Norge, Polen, Ryssland, Ukraina, Österrike, USA och Sverige. Från Georgien kom bland andra reintegrationsminister Temuri Yakobashvili vars hemland vid flera tillfällen var på tapeten under konferensen. Under en paus förklarade han att det vore önskvärt med större politiska påtryckningar på Ryssland för att de ryska makthavarna ska leva upp till avtal om de ockuperade områdena i Georgien. Han menar att utan påtryckningar utifrån kommer detta aldrig att hända.

Visumfrågan är viktig för Temuri Yakobashvili – liksom för övriga länder i EU:s närhet. Gerald Knaus, österrikare som leder European Stability Initiative, förklarar att staterna på Balkan som länge önskat visumfrihet till EU, kommer att kunna resa fritt in i EU:s medlemsstater om något år. För några av länderna blir det nog frågan om redan från årsskiftet:

– Tidigare var det alltid inrikesministrarna i EU-länderna som sa nej till visumfrihet med hänvisning till säkerhet, etc, medan utrikesministrarna var för. Men för två år sedan beslutade EU att fastställa vissa kriterier som behöver uppfyllas för att visumfrihet ska komma ifråga. Detta har visat sig vara en lyckosam väg. Idag har tre av sex länder på Balkan uppfyllt kraven. Det är Makedonien helt och hållet samt Serbien och Montenegro till stor del, förklarar Gerald Knaus.

Han menar att länder som Georgien och Turkiet bör försöka får grönt ljus för att inleda samma process som kan betecknar som ”strikt men rättvis”.

Inom facket för historiska händelser faller den ukrainske utrikesministerns besök på Hjalmarsonstiftelsens gotlandskonferens. Petro Poroshenko hade bara varit minister i sju dagar när han anlände till Visby. På grund av det instabila läget och skyttegravskriget mellan president Viktor Jusjtjenko och premiärminister Julia Timosjenko har posten som utrikesminister varit obesatt under närmare åtta månader.

– Jag har utsetts av presidenten och godkänts av premiärministern, förklarar Petro Poroshenko i en kaffepaus under Visbykonferensen.

Han ser utnämningen som ett gott tecken för det framtida politiska klimatet – och det presidentval som ska hållas i början av näst år. Han tror sig kunna tala med en utrikespolitisk röst på den viktiga konferens mellan EU och Ukraina som ska hålls i Kiev den 4 december.

Energipolitik var en av de frågor som diskuterades under konferensen i Visby. På detta område har Petro Poroshenko bestämda uppfattningar: nämligen att Ukraina ska anslutas till EU:s energipolitik ”baserad på ett momorandum från 23 mars 2009”. Det som avses är en överenskommelse mellan Europaparlamentet och EU- medlemmarna som bland annat ska effektivisera energimarknaderna.

En effektivare energiförbrukning är viktig för Ukraina. Tanken är att modernisera och därmed signifikant minska energiåtgången, förklarar Petro Poroshenko. Vilket i praktiken skulle kunna innebära att landet blir självförsörjande på energi. Att bli oberoende av rysk gas är dock inte målet, säger han. ”Det viktiga är att höja effektiviteten i den ukrainska industrin.”

Grannländernas förhållande till Ryssland var en fråga som många av deltagarna intresserade sig för. Vart går Ryssland? frågade man sig. Svaren var mångfacetterade.

För Rasa Jukneviciene, Litauens försvarsminister, handlar det bland annat om Kaliningrad – den ryska – från Ryssland geografiskt fristående – tårtbiten vid Östersjön som gränsar till Polen och Litauen. Hon säger att smuggling av tobak och oljeprodukter in till Litauen är ett problem. Hon förklarar vidare att den ryska militären och utrustningen i kaliningrad håller på att moderniseras. En realitet för grannländerna är de för Ryssland och Vitryssland stora gemensamma militära övningar som koordineras mellan Vitryssland och Kaliningrad. Och med Putin vid makten har en hel del förändrats:

– Tidigare hade Kaliningrad en viss självständighet och människorna kunde resa mer, säger Rasa Jukneviciene.

Hon förklarar att numera fattas besluten oftare centralt i Moskva. Hon talar också om anti-europeiska strömningar i Ryssland. ”Resultatet av propaganda är att många ryssar tror att Litauern, Georgien och andra grannstater utgör ett hot mot Ryssland.”

Ambassadör Alexander Vershbow, som är biträdande försvarsminister för internationell säkerhet kom från Washington DC till Visby. Han försäkrar att USA och Obama-administrationen tänker på Europa – hela Europa. Men, tillfogade han om Rysslands grannstater, ”jag inser nu hur oroliga de är”. Alexander Vershbow säger att man ”inte ska förhandla bort mindre staters intressen” när man har med Ryssland att göra. Moraliskt stöd är viktigt menar han liksom möjligheter för vanliga ryssar att få besöka väst.

– Det är viktigt med visa och finansiella medel så att exempelvis ryska läkare och lokalpolitiker kan besöka USA för att se vad det finns för alternativ.

Print Friendly, PDF & Email

Pages: 1 2

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.