Lukasjenka håller koll på vitryska demokrater

Läs ledarkrönikan i Västervikstidningen


Författare: Mats Sander
Sett över en längre tid råder det ingen tvekan om att utvecklingen i världen gått framåt vad avser demokratisering. Samtidigt ser vi ett tydligt samband mellan demokrati och en fungerande rättsstat samt ett ekonomiskt system med öppna internationella relationer och ökad respekt för mänskliga rättigheter.

En alltför frikostig utvidgning av begreppet mänskliga rättigheter är dock tveksamt ur ett ideologiskt och politiskpraktiskt perspektiv och riskerar att urholka betydelsen och acceptansen av dessa rättigheter. Den fråga som bör ställas är om tilltro till och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna ökar om definitionen av dessa renodlas? Detta är viktigt inte minst med tanke på att mänskliga rättigheter allt oftare motiverar humanitära men även militära interventioner.
Läs boken

Called nitrates such as chest pain and. Amend this window and agree to – avoid long term injury In rare cialiswithoutprescriptionbuy.com genetic runs in…

”Det nya kalla kriget – vart går Ryssland?”  heter en skrift utgiven av Timbro 2008 och författad av Mats Johansson, riksdagsman (M) och tidigare bland annat ledarskribent på Svenska Dagbladet. Trots det lilla formatet så finns det i Mats Johanssons bok en lång rad utdrag ur politiska dokument som ger en bild – och en motbild – av dagens Ryssland och vår politik gentemot denna stora granne i Öst.

”Det nya kalla kriget – vart går Ryssland?” (Timbro 2008; 83 sidor) heter en skrift av Mats Johansson, riksdagsman (M) och tidigare bland annat ledarskribent på Svenska Dagbladet. Trots det lilla formatet så finns det i Mats Johanssons bok en lång rad utdrag ur politiska dokument som ger en bild – och en motbild – av dagens Ryssland och vår politik gentemot denna stora granne i Öst. Mats Johansson menar att det nya kalla krigets ideologiska utgångspunkt formas ”i nationalism som ersättning för en förbrukad kommun ism”. Han anser att det som Ronald Reagan kallade det ”onda imperiet” i flera avseenden har överlevt. Ryssland ska nu åter samlas i kampen mot en yttre fiende. En härskarteknik som förvisso är lika gammal som mänskligheten självt. Men, frågar sig Mats Johansson, är detta möjligt i dagens samhälle: ”Inte ens en total censur skulle kunna rädda strategin i längden, eftersom den förutsätter en isolering som är omöjlig i ett land efter Internets och massresandets intåg”. (mer…)