Ledig tjänst vid Wilfried Martens Centre for European Studies
Intresserad av en internationell karriär? EPPs tankesmedja Wilfried Martens Centre for European Studies söker nu en Junior Research Officer med placering i Bryssel. Läs mer

Fortsatta protester i Venezuela
De ekonomiska problemen i Venezuela är nu så stora att skulderna riskerar att ruinera landet. Valutans värde har sjunkit drastiskt och inflationen skjutit i höjden. Den utländska importen har nästan helt avstannat med följden att hyllorna gapar tomma i butiker runt om i landet. Läs mer

JHS följer utvecklingen i Ukraina
Nyval kommer att hållas i Ukraina den 26 oktober. Detta blir det andra fria valet i Ukraina sedan de eurovänliga protesterna på Frihetstorget i Kiev fick Janukovytj på fall och Rysslands intervention och annektering av Krim.
Läs mer

Nyheter

När Utrikespolitiska institutet höll seminarium om utvecklingen i Ryssland med den kända Rysslandsexperten Lilia Shevtsova, var salen full.

– Jag ser Ryssland som ett fenomen. Där håller jag med Putin, inledde hon.

Lilia Shevtsova brukar beskrivas som en av de främsta experterna på Ryssland. Hon har skrivit flera böcker om rysk politik och bidrar regelbundet med artiklar i olika utrikespolitiska skrifter. Förra veckan besökte hon Sverige för att delge sin syn på Vladimir Putin, annekteringen av Krim och det ryska folkets inställning till den allt mer oroande utvecklingen i regionen.

Vägen mot demokrati har varit mer komplicerad och tagit längre tid än man trodde, började Shevtsova. Ryssland är ett land som kämpar med såväl inrikes- som utrikespolitiska problem. Traditionalism, nationalism och personkult parat med imperieambitioner dominerar. (mer…)

Den 9 december tillkännagav Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk under ett tal till nationen ett av de mest drastiska och imponerade reformpaketen i Ukraina under modern tid. Reformpaketet inbegriper allt en eurovänlig reformist kunnat önska. Jatsenjuk beskrev Europa som ankaret, målet och syftet för Ukrainas reformer: ”Vår väg är den europeiska vägen… Vårt slutgiltiga mål är ett Ukrainskt medlemskap i den Europeiska Unionen. Men för att nå detta mål är det nödvändigt att ta sig igenom en hård prövning, att genomdriva radikala reformer och att göra Ukraina europeiskt.”

Läs Ander Åslunds kommentar i sin helhet här

Tillsammans med den turkiska tankesmedjan, Association for Liberal Thinking (ALT) ordnade Jarl Hjalmarson Stiftelsen ett helgseminarium på temat; demokratins grundprinciper. Konferensen ägde rum i Istanbul 21-23 november 2014, och samlade studenter från olika delar av Turkiet. (mer…)

Jarl Hjalmarson Stiftelsen bjöd mellan den 3-5 december in till rundabordssamtal i Stockholm för representanter från Moderaternas systerpartier på västra Balkan samt representanter från andra berörda organisationer och politiker. Den röda tråden genom samtalen var den senaste tidens utveckling i regionen och utsikterna för ländernas fortsatta europeiska integrationsarbete. Värd för samtalen var Göran Lennmarker, Jarl Hjalmarson Stiftelsens ordförande. (mer…)

JHS Winter School 2014 Balkan

Deltagare från Balkan under JHS Winter School 2014

Jarl Hjalmarson Stiftelsen organiserade mellan den 11 – 18 november två konferenser om ideologi för politiskt aktiva ungdomar från Moderaternas systerorganisationer i det östra grannskapet. Konferenserna ägde rum i Nynäshamn söder om Stockholm. Sessionerna grundade sig i principerna från vår bok Principer för det Fria Samhället av Dr Nigel Ashford. (mer…)

Den 12 oktober gick Bosnien och Hercegovina till parlamentsval. Jag var på plats i egenskap av observatör för OSSE. I valet medverkade 51 olika partier, 14 olika koalitioner och 15 oberoende kandidater. Det stora antalet kandidater kan antingen ses såväl som en fördel som en nackdel. Enligt min uppfattning är det höga antalet medverkande att betrakta som en tillgång eftersom det innebär att politik engagerar och att det finns ett intresse för att aktivt delta i det politiska livet. (mer…)

Östersund 2, serbiska deltagare

Besökare från Serbien under en kampanjaktivitet i Östersund

Inför det stundande Riksdagsvalet har Jarl Hjalmarson Stiftelsen bjudit in representanter från våra samarbetspartier för att studera Moderaternas kampanjarbete under valrörelsen. Studiebesöken ämnar inspirera deltagarna med nya idéer och erfarenheter, samt ge en bild av hur en valrörelse kan bedrivas i ett land med lång demokratisk tradition. (mer…)

DUA Winter School 2014

DUA Winter School 2014, Kampala, Uganda

Den 12 – 13 juli annordande Jarl Hjalmarson Stiftelsen tillsammans med brittiska Westminster Foundation for Democracy (WFD) och Democratic Union of Africa (DUA) en konferens för afrikanska ungdomar. Konferensen hölls i Ugandas huvudstad Kampala och riktade in sig på politiskt aktiva ungdomar från center-högerpartier i det subsahariska Afrika. (mer…)

Massiva resurser spenderas på att försöka omvända världsordningen som tillkom i svallvågorna av kalla kriget. Den ryska interventionen på Kimhalvön är bara ett i raden av exempel av allt mer totalitära staters försök att omdefiniera det demokratiska ordets innerbörd och återgå till världens auktoritära förflutna. Gemensamt för dessa regimer är att de kallar det för en ”demokratisk uppdämpningspolitik”, där den egna nationens intresse av ett korrupt auktoritärt system väger tyngre än det fria samhället. Rysslands intervention i Ukraina är bara ett strå i stacken av denna antidemokratiska ambition där även regimerna i Peking, Riyadh och Teheran står som galjonsfigurer, där det demokratiska ordet används för att stärka deras legitimerande av regelbundna kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Samtidigt som dessa stater fortsätter att sprida sin propaganda mot en demokratisk världsordning måste länderna i väst fortsätta sitt arbete med att få gehör för sina åsikter och idéer om det fria samhället. Det är därför hög tid för väst att inse allvaret och öppet stå upp för ord som demokrati, fred och frihet i dess rätta bemärkelse.

Läs Christopher Walkers kommentar i The Washington Post här

Den tyska förbundskanslern Angela Merkel bjöd under lördagen in representanter för länderna på västra Balkan för att diskutera deras framtida utsikter för ett inträde i den Europeiska Unionen. Mötet kommer att äga rum i slutet i av augusti och förhoppningen är att konferensen skall bli ytterligare ett led i utvecklingen av ländernas strävan till ett medlemskap i EU.

Läs mer hos EurActiv här